Kontakti

Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Tālruņi: 64725933, 64722212, 29453790

E-pasts: barintiesa[uz]valka[punkts]lv

 

Bāriņtiesa sniedz pakalpojumus:

•    Aizbildnības un aizgādnības jautājumos

•    Apliecinājumu izdarīšanā un citu uzdevumu pildīšanā

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta, laiks:

Bāriņtiesas DARBA LAIKS

Pirmdien 8.00- 12.00 13.00- 18.00

Otrdien 8.00- 12.00 13.00- 17.00

Trešdien 8.00- 12.00 13.00- 17.00

Ceturtdien 8.00- 12.00 13.00- 17.00

Piektdien 8.00- 12.00 13.00- 16.00

 

Bāriņtiesas DARBINIEKI PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS

(Semināra ielā 9, Valkā)

Pirmdien 13.00- 18.00

Ceturtdien   8.00- 12.00

 

(“Dalderos”, Vijciema pagastā, Valkas novadā)

Pirmdien   9.00- 12.00

(pieņem mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā)

 

  • Bāriņtiesas locekle Aija Oliņa

 

(“Lugažmuižā”, Valkas pagastā, Valkas novadā)

Pirmdien   9.00- 13.00

(pieņem mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā)

 

(“Luturskolā”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā)

Ceturtdien   9.00- 13.00

(pieņem mēneša ceturtajā ceturtdienā)

 

  • Bāriņtiesas locekle  Daila Cekula

 

(“Pūcītēs”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā)

Otrdien   9.00- 13.00

 

(“Ausmās”, Kārķu pagastā, Valkas novadā)

Pirmdien 13.00- 17.00