- ATBALSTA INSTRUMENTI

Kā varam palīdzēt?

 

Uzņēmējdarbības attīstīšanai piemērotu telpu meklēšana un ieteikšana

 

Sadarbība darbaspēka piesaistīšanas jautājumos

 

Iespējamo sadarbības partneru meklēšana novadā un ārpus tā

 

Sadarbības ar pašvaldības iestādēm koordinēšana (piem. Būvvalde)

 

Atbalsts ar publicitāti saistītos jautājumos (novada mājaslapa, sociālie tīkli)

 

Grantu programma Valkas novada uzņēmējiem

 

Sadarbības koordinēšana ar LIAA Valmieras Biznesa inkubatoru