3. Adventa dievkalpojums
15.12.2019. 10:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Trešā Adventa dievkalpojums
15.12.2019. 11:00
Kārķu baznīca
Vokālā ansambļa “Tik un tā” un Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes vokālā ansambļa koncerts
15.12.2019. 12:00
Kārķu baznīca
Ziemassvētku koncerts
15.12.2019. 16:00
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Sociālo lietu komitejas sēde
16.12.2019. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
16.12.2019. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
16.12.2019. 13:00
Beverīnas iela 3
Ārkārtas domes sēde
16.12.2019. 14:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
16.12.2019. 14:30
Beverīnas iela 3
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
16.12.2019. 18:15
Beverīnas iela 3
Dinamiska vingrošana (vada Egils Purviņš)
16.12.2019. 18:30
Kārķu sporta nams
Vingrošana senioriem
17.12.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
5.-6. klašu svinīgais pasākums
17.12.2019. 14:00
Ausekļa ielā 5
Zumbas nodarbības
17.12.2019. 18:00
Kārķu tautas nams
Bluķa vakars kopā ar folkloras deju kopu "Sudmaliņas"
17.12.2019. 19:00
Lugažu laukums