Informācija par reklāmu izvietošanu Valkas novadā

Lai izvietotu reklāmu, afišas vai sludinājumus šim mērķim paredzētos stendos Valkas novadā, ir jāsamaksā pašvaldības nodeva Valkas novada domes kasē, Valkas pilsētas kultūras nama kasē, Valkas novada pagastu pārvaldēs vai ar pārskaitījumu uz Valkas novada domes kontu. Par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts.

 

Nodeva par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās

 

Par īslaicīgas (līdz vienam mēnesim) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās šim mērķim paredzētos stendos par vienu reklāmas vienību:

 

 

Nodeva

 

Valkas

pilsētā

 

 

Visā Valkas novada teritorijā

 

 Novada ciemu centros

 

Formāts

Nodeva

EUR

Formāts

Nodeva

EUR

Formāts

Nodeva

EUR

Īslaicīga reklāma (līdz vienam mēnesim) par vienu reklāmas vienību

Līdz

A4

 

0.71

Līdz

A4

 

0.71

Līdz

A4

 

0.50

A3

1.42

A3

1.42

A3

1.00

A2

2.85

A2

2.85

A2

1.99

Virs A2

14.23

Virs A2

4.27

Virs A2

5.69

 

Plašāka informācija: www.valka.lv – Saistošie noteikumi Nr.22 no 30.06.2010 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”