Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar pieņemtajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no to pieņemšanas dienas (Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā).

 

 • 2018.gada 15.martā pieņemts brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.14-9/18/70, Lilitai Brankai, dzim. 12.06.38.
 • 2018.gada 15.martā pieņemts brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.14-9/18/71, Ingai Burkēvičai, dzim. 08.11.65.
 • 2018. gada 20. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/18/85, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Dmitrijam Gorbuncovam, dzim. 24.09.59.
 • 2018.gada 27. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/18/102, par administratīvā akta piespiedu izpildi Rutai Lapiņai, dzim. 31.10.66.
 • 2018. gada 27. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/18/103, par administratīvā akta piespiedu izpildi Kristapam Kalniņam, dzim. 25.06.94.
 • 2018. gada 18.aprīlī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/18/135, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Tamārai Rolmanei, dzim. 13.06.59.
 • 2018. gada 26.aprīlī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/18/176, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Dainai Vesingi, dzim. 26.06.67.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/24, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Lilitai Brankai, dzim. 12.06.38.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/25, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Ingai Burkevičai, dzim. 08.11.65.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/28, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Tarmo Finn, dzim. 02.12.89.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/31, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Dmitrijam Gorbuncovam, dzim. 24.09.59.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/35, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Rutai Lapiņai, dzim. 31.10.66.
 • 2018. gada 8. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/36, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Kristapam Kalniņam, dzim. 25.06.94
 • 2018. gada 17. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/44, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Zinaidai Sekļuckai, dzim. 21.11.43.
 • 2018. gada 31. maijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/46, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Tamārai Rolmanei, dzim. 13.06.59.
 • 2018. gada 5. jūnijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/18/58, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Dainai Vesingi, dzim. 26.06.67..

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska