Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

 

Ar pieņemtajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no to pieņemšanas dienas (Valkā, Semināra ielā 29, 1. stāvā).

 • 2022. gada 27. decembrī pieņemts Lēmums -izpildrīkojums Nr. 14-15/22/96, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Sergeja Svetcova.
 • 2022. gada 20. decembrī pieņemts Lēmums -izpildrīkojums Nr. 14-15/22/60, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Gilts.

   

 • 2022. gada 20. decembrī pieņemts Lēmums -izpildrīkojums Nr. 14-15/22/61, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Svetlanas Gilts.

 • 2022. gada 2. decembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/22/486, par administratīvā akta piespiedu izpildi Svetcovam Sergejam.
 • 2022. gada 28. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/22/396, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemets.
 • 2022. gada 28. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/22/400, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson.
 • 2022. gada 25. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/22/385, par administratīvā akta piespiedu izpildi Aleksandram Gilts.

 • 2022. gada 25. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/22/386, par administratīvā akta piespiedu izpildi Svetlanai Gilts.

 • 2021. gada 27. decembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr. 14-15/21/117 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA "WAUMILD".
 • 2021. gada 17. decembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr. 14-15/21/101, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Seiļa, dzimis 18.07.1945..
 • 2021. gada 9. decembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr. 14-15/21/91, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Raiko Helemeta, dzimis 06.11.1981.
 • 2021. gada 9. decembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr. 14-15/21/92, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Lauri Juhanson, dzimis 23.06.1986.
 • 2021. gada 29. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/21/513, par administratīvā akta piespiedu izpildi SIA "WAUMILD".
 • 2021. gada 23. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/21/425, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Seilim, dzimis 18.07.1945..
 • 2021. gada 22. novembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr. 14-15/21/70, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Tamāras Rolmanes, dzimusi 13.06.1959.
 • 2021. gada 16. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/21/390, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemetam, dzimis 06.11.1981..
 • 2021. gada 16. novembrī pieņemts Brīdinājums Nr. 14-9/21/391, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzimis 23.06.1986..
 • 2021. gada 17. septembrī pieņemts Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Tamārai Rolmanei, dzimusi 13.06.1959.
 • 2021. gada 27. maijā pieņemts Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ingūnas Keišas, dzimusi 26.12.1967.
 • 2021. gada 21. aprīlī pieņemts Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Ingūnai Keišai, dzimusi 26.12.1967.
 • 2021. gada 16. aprīlī pieņemts Lēmums izpildrīkojums Nr.14-15/21/29 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Veronikas Baganas, dzimušas 07.06.1965.

 • 2021. gada 25. martā pieņemts Lēmums izpildrīkojums Nr.14-15/21/23 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Ilzes Renee Hanteres, dzimušas 18.11.1958.
 • 2021. gada 5. martā pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/21/36 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas uzsākšanu no Ilzes Renee Hanteres, dzīvojošas ASV.
 • 2021. gada 8. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/9 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no WAUMILD SIA (VRN 44103107964)

 • 2021. gada 6. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/7, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aleksanddra Gilts, dzimis 07.10.1961
 • 2021. gada 6. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/8, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Svetlanas Gilts, dzimusi 18.06.1987.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska