Civilās aizsardzības plāns

Valkas novada civilās aizsardzības (turpmāk tekstā – CA) plāns izstrādāts saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, Ministru kabineta 2017. gada 10. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” un atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. septembra Nr. 582“ Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” prasībām.

 

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

 

Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

Vispārējā katastrofu apziņošanas shēma