GRANTU PROGRAMMA

 

2020.gadā Valkas novada dome ir piešķīrusi 2000 EUR finansējumu Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”, kas plānota Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektu uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai līdzfinansēšanai.

 

Finansējumam ir definēts izlietojuma mērķis: izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšana.

 

Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir EUR 2000.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 15.aprīlim.

  

Ja rodas jautājumi par Grantu programmu vai iesniedzamo dokumentu sagatavošanu, esiet laipni gaidīti 9.kabinetā, Beverīnas ielā 3, Valkā vai rakstiet, zvaniet:

kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ir Gunta Smane, e-pasts gunta.smane@valka.lv, t.26463408, t.64707478.

 

NOLIKUMS 2020

Finanšu pārskats

Pārskats par projekta īstenošanu

Pieteikuma veidlapa

Naudas plūsma 2020 paraugs

 

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t.26463408

 


 

Aicinām iesniegt  projektu pieteikumus Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau ceturto gadu atbalstīs ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.

 

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2019.gadā plānots EUR 5 000. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir EUR 1000.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2019.gada 15.maijam.

 

Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt mājas lapā internetā http://www.valka.lv/Uzņēmējiem.

 

Kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” Gunta Smane, e-pasts gunta.smane@valka.lv, t.26463408, t.64707478.

 

Plašāka informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tiks sniegta 2019.gada 8.aprīlī plkst.16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva zālītē. Aicināti visi interesenti!

 

NOLIKUMS 2019

Finanšu pārskats

Pārskats par projekta īstenošanu

Pieteikuma veidlapa

Naudas plūsma 2019 paraugs

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

tālr. 26463408

 


 

 

Aicinām iesniegt projektu pieteikumus Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 1.kārtā

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau trešo gadu ar līdzfinansējumu atbalstīs Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmā “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

 

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2018.gadā plānots 5 000 eiro. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir 1000 eiro, izņemot projektus, kuros plānota izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšana, maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa vienam projektam ir 1600 eiro.

 

Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 15.aprīlim.

 

Konkursa nolikums, projektu pieteikuma veidlapa un informācija par konkursa norisi - mājas lapā internetā http://www.valka.lv/Uzņēmēji.

 

Kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” Gunta Smane, e-pasts gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv, t.26463408, t.64707478.

 

Plašāka informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tiks sniegta 2018.gada 19.martā plkst.16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva zālītē.

Aicināti visi interesenti!

 

NOLIKUMS 2018

Finanšu pārskats

Pārskats par projekta īstenošanu

Pieteikuma veidlapa

 

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t.26463408