Pagasta skolas bija viens no izplatītākajiem pamatizglītības iegūšanas veidiem laukos Latvijas teritorijā 19.gadsimtā. Saskaņā ar zemnieku brīvlaišanas likumu Vidzemē (1819.g.) uz katriem 500 vīriešu kārtas iedzīvotājiem vajadzēja atvērt vienu pagasta skolu. 1860.-jos gados valdība sāka pievērst lielu vērību ...

18.09.2017

   Kristīne Rotbaha LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas studiju programmas doktorante VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte k[punkts]rotbaha[uz]inbox[punkts]lv   Dzintras Purviņas piemiņai Jūlijs Latvijā tradicionāli ir kapusvētku laiks. Tuvinieki pulcējas, lai redzētos ar sen nesatiktiem tālumniekiem, ...

22.07.2016

  Līdz pat 20. gadsimta trīsdesmito gadu beigām nosaukums „Lugažu laukums” tika attiecināts uz visu tagadējās Valkas daļu, sākot no robežas (Varžupītes) līdz tag. Beverīnas ielai. Lai atceramies teikumu, kas bieži rakstīts dažādos avotos: „Valkas sadalīšanas rezultātā Latvijai palika tikai smilšainais ...

19.02.2016

Valkas novada teritorijā līdz 20. gs. beigām risinājās notikumi, kas kļuvuši nozīmīgi kā Vidzemes reģiona, tā visas valsts mērogā.   Valkas novada teritorija bijusi apdzīvota jau tālā senatnē. Līdz 13. gadsimtam tās lielākā daļa ietilpa latgaļu apdzīvotajā Tālavā. 13.–15. gs. tagadējā Valkas novada teritorija ...

16.02.2016

Vēsturisks pētījums. Pēc mēneša - tieši 2016. gada 15. martā - apritēs septiņdesmit gadu kopš Kara tribunāls 1946. gadā notiesāja deviņpadsmit jauniešus par nevardarbīgu pretošanos, dalību "pretpadomju organizācijā" vecumā no 14 gadiem, tajā skaitā par tādiem "noziegumiem" kā sarkanbaltsarkanu ...

16.02.2016

Latvijas valstiskuma idejas rašanās ir cieši saistīta ar Valkas vārdu. To apliecina arī latviešu dzejnieka, prozaiķa un politiķa Kārļa Skalbes (1879-1945) piezīmes.   Jau Pirmā pasaules kara pirmajos mēnešos Skalbe publicē īsus tēlojumus par kara notikumiem. Šīs piezīmes ir kā īsi laikmeta ...

09.02.2016