Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Valkas novada domes nekustamā īpašuma nodokļa administrators līdz tekošā gada 15.februārim, nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam, nomniekam vai lietotājam maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts. Maksāšanas paziņojumā tiek norādīta informācija par nekustamo īpašumu - kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļu maksātājam ir mainījusies pasta adrese, par to ir jāinformē Valkas novada domes pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Valkas novada domi.

Iesniegums - paziņojums uz e-pastu

Lasīt vairāk: Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

 

Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, paziņojumu saņemšana, nodokļa ieskaitīšana, nodokļa piedziņa, nodokļa atvieglojumu piešķiršana un samaksas termiņa pagarināšana un stāšanās nodokļu maksātāju uzskaitē.

Lasīt vairāk: Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Valkas novadā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts nodokļa atvieglojums pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 30. augusta saistošiem noteikumiem Nr.20 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”  un likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Lasīt vairāk: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

 

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli

Izziņas/ informatīvas vēstules paredzētas iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Lasīt vairāk: Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli