Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV – 4701

pirmsskola[uz]valka[punkts]lv

 
Amats Vārds Telefons E-pasts
Vadītāja Inta Kruška 27821999 inta[punkts]kruska[uz]valka[punkts]lv
Vietniece Gita Plūmīte 26374420  
Ausekļa iela 44, Valka   25455573  
Metodiķe Ina Libruka 25455573 ina[punkts]libruka[uz]valka[punkts]lv
Lietvede
Zita Gaile 25455573  zita[punkts]gaile[uz]valka[punkts]lv
Saimniecības pārzine Raneta Bratka 26523869 raneta[punkts]bratka[uz]valka[punkts]lv
Medicīnas māsa
Irīna Dūmiņa
26158212  irina[punkts]dumina[uz]valka[punkts]lv
Kārļa Skalbes iela 10, Valka    64722076  
Saimniecības pārzine Diāna Dubska    
Medicīnas māsa Elita Meļņika  26061464  
 Druvas, Vijciema pag.
     
 Pirmsskolas grupas skolotāja
 Inese Jirgensone
 29338251  
Mierkalna tautas nams, Zvārtavas pag.      
Pirmsskolas grupas skolotāja Ligita Ziemiņa 28609951  

 Pašvērtējuma ziņojums par 2021./2022.m.g.

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde darbu uzsāka 2020.gada 3.augustā, kad tika apvienotas Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" un Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņš". No 2021.gada 1.jūnija Valkas pirmsskolas izglītības iestādei tika pievienotas pirmsskolas grupa “Pipariņi” Mierkalnā un pirmsskolas grupas “Cālīši” un “Čiekuriņi” Vijciemā.

Pirmsskolas izglītības iestādes  mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestāde realizē 3 pirmsskolas izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programmu 01011111;
Izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 01015511;
Izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611;

nodrošinot

  • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
  • logopēda nodarbības bērniem;
  • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām);
  • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
  • interešu izglītības pulciņus (no 4 gadu vecuma).

Programmu apguve notiek četrās programmu realizācijas vietās, 4 ēkās:
11 grupas Ausekļa ielā 44, Valkā
3 grupas   (apgūst speciālās izglītības programmas)   Kārļa Skalbes ielā 10, Valkā 
1 grupa  “Mierkalna” tautas namā, Zvārtavas pagasts, Valkas novads
2 grupas  “Druvas”, Vijciema pagasts, Valkas novads

2022.gada 1.septembrī mācības uzsāka 300 bērni, no tiem 133 obligātajā pirmsskolas apmācībā.

Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no plkst.7.00 līdz 19.00.

Bērnībā ir jāapgūst pati būtiskākā no prasmēm – prasme mācīties. Šis ir laiks, kad bērnam teju visu gribas izmēģināt pašam, un mūsdienīgas izglītības izaicinājums ir šo gribēšanu nenoslāpēt. Veicināt bērnos interesi izzināt, izpētīt, allaž “rakt” dziļāk – no pirmsskolas līdz augstskolai un arī vēlāk – ir iestādes, skolotāju un vecāku pienākums.

Bērnībā ir jāapgūst pati būtiskākā no prasmēm – prasme mācīties. Šis ir laiks, kad bērnam teju visu gribas izmēģināt pašam, un mūsdienīgas izglītības izaicinājums ir šo gribēšanu nenoslāpēt. Veicināt bērnos interesi izzināt, izpētīt, allaž “rakt” dziļāk – no pirmsskolas līdz augstskolai un arī vēlāk – ir iestādes, skolotāju un vecāku pienākums.

Iestādes tradīcijas – Zinību diena, Miķeļi, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, izlaidums, Līgo svētki.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00  Ausekļa ielā 44
  • Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 Kārļa Skalbes ielā 10