29.07.2022
Par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 2.redakcijas publisko apspriešanu

2022.gada 28.jūlijā Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas.

 

Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada pašvaldībai, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv .

 

 

LĒMUMS

 

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

 

STRATĒĢISKĀ DAĻA

 

RĪCĪBAS PLĀNS

 

INVESTĪCIJU PLĀNS

 

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.