Sēde sasaukta 2020.gada 20.aprīlī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore   2.   Par ...

05.06.2020

  Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbi tika atsākti 16. martā. Būvdarbu rezultātā tiks radīta kopēja pārrobežu ārtelpa uz Igaunijas – Latvijas robežas, izveidojot kopīgu Valgas – Valkas centra teritoriju un gājēju ielu, kas savieno abas dvīņu pilsētas. Mērķis ir radīt mājīgu un unikālu publisko ...

05.06.2020

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus ...

05.06.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.aprīlī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par sētas izbūvi ap pašvaldībai piederošu dīķi. ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece   2.   Par nekustamiem īpašumiem ...

05.06.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.aprīlī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, ...

05.06.2020

Dvīņu pilsētas Valka (Latvija) un Valga (Igaunija) kopā ar sadarbības pilsētu Valgu (Spānija) aicina piedalīties fotokonkursā PALIEC MĀJĀS / PÜSI KODUS /QUEDA NA CASA.   Aicinām piedalīties ar fotoattēliem, kas uzņemti jūsu mājās un atspoguļo emocijas un aktivitātes, kas saistītas ar pašizolāciju vai pārvietošanās ...

05.06.2020

Pedagogi ir apzinājuši savus audzēkņus, ir sagatavoti un nosūtīti veicamie uzdevumi izmantojot interneta resursus un mobilos sakarus. Turpmākā saziņa starp skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem mācību procesa nepārtrauktībai un kontrolei notiks e-vidē /maksla@valka.lv/, izmantojot mobilos sakarus, WhatsApp, Skype, tīmekļa vietnes ...

05.06.2020

DARBS MATERIĀLĀ – VEIDOŠANA   SAGATAVOŠANAS KLASE, 1. KLASE  1.KURSS, 2. KURSS   NO BLOKA VĀKA IZGRIEŽ KARTONU 12X 12 CM. UZZĪMĒ ZIEDU PA VISU KVADRĀTU. LIEK PLASTALĪNU LĪNIJĀS UN BUMBIŅĀS. VEIDO KRĀSAINU ZIEDU.     3.KURSS, 4.KURSS   “VARDES MĀJA”- 5 SKICES. SKICES ...

05.06.2020

Ņemot vērā to, ka valstī līdz šī gada 12.maijam tika pagarināta ārkārtas situācija Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka arī visās NVA filiālēs  saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem attālināti notiks līdz 12.maijam.   Ir aktualizēts ...

05.06.2020

10. aprīlī Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļā konstatēta saslimšana ar Covid-19. Saistībā ar notikušo daļēji slēgta viena no Terapijas nodaļām, slimnīcā pašizolācijā atrodas vairāki nodaļas pacienti, kā arī medicīnas darbinieki, informē SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs ...

05.06.2020

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”. Ar rezultātiem tiks iepazīstināta programmas ekspertu komisija un lēmumu par projektu atbilstību programmai, kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņems Valsts kultūrkapitāla ...

05.06.2020
05.06.2020

SAGATAVOŠANAS KLASE, 1. KLASE    MĀCĪBU PRIEKŠMETI -ZĪMĒŠANA, GLEZNOŠANA, KOMPOZĪCIJA UN DARBS MATERIĀLĀ    TURPINĀM DARBU PIE UZDEVUMA–TĀTAD VEIDOJAM ZĪMĒJUMU KATRAM ALFABĒTA BURTIŅAM. PALDIES TIEM, KAS ČAKLI STRĀDĀ! ATCERAMIES, KA JĀAIZPILDA VISA LAPA  – GAN ...

05.06.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, 8. aprīlī izdots Valkas novada domes priekšsēdētāja rīkojums organizēt Valkas pašvaldības komiteju un domes sēdes attalināti, nodrošinot deputātu dalību tiešsaistē.   Rīkojums izdots pamatojoties uz likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtas ...

05.06.2020

Sakarā ar valdības 07.04.2020. pieņemtajiem grozījumiem Rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar kuriem tika pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš līdz 2020.gada 12.maijam, visi publiskās apspriešanas klātienes pasākumi ir aizliegti.   Iepazīšanās ar teritorijas plānojuma ...

05.06.2020