27.01.2023
Zemes komisijas darba kārtība (31.01.2023.)

2023. gada 31. janvārī

Sēde sasaukta pulksten 10:00

 

Darba kārtība:

1.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Jāņgloži 1”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Augšjāņgloži” izveidošanu;

2.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Gauja”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Ceļmalas” izveidošanu;

3.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Ķuļļi” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0003 sadalīšanai

4.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, “Planču pļavas”, “Nomas objekts Nr.122”, nomu un iznomājamās platības precizēšanu;

5.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 162”, nomu;

6.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Valkā, “Celtnieks 144” un “Celtnieks 150”, nomu;

7.      Par E.Z. iesnieguma izskatīšanu;

8.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Drilles”, nomu;

9.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Dilles”, nomu;

10.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 51”, nomu;

11.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Tālavas ielā 43, nomu;

12.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, “Nomas objekts Nr.93”, nomu;

13.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, “Nomas objekts Nr.192”, nomu;

14.   Par A.D. iesnieguma izskatīšanu;

15.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 4”, nomu;

16.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Kalnieši”, nomu;

17.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Bērzu iela 9”, nomu;

18.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Āpšas”, nomu;

19.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Vālodzes”, nomu;

20.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 60”, nomu;

21.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 13”, nomu;

22.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Vijciema pagastā, “Krustceles dārziņi”, “Nomas objekts Nr.10”, nomu;

23.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 116”, nomu;

24.   Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības Kārķu pagastā, “Mucenieku pļavas” un daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dibenleja”, nomu;

25.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Bērziņi” un “Bērziņi 1”, nomu;

26.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Kalna-Strautiņi”, nomu;

27.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Lejasārnieki”, nomu;

28.   Par ZS “Jasmīni” iesniegumu;

29.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļas no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Buliņi”, nomu, un grozījumiem 2022. gada 6. jūlija zemes nomas līgumā Nr.14.17./22/31;

30.   Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, “Planči”, nomu;

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.