10.02.2023
Saimniecisko lietu komiteja (13.02.2023.)

2023.gada 13.februārī

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: 1.daļa - Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

pulksten 13.45 - 14.30 2.daļa -  izbraukuma komitejas sēde (Ērģemes pagasta Turnas tautas nama apskate)

 

Darba kārtība :

1.daļa

1.     Par Zvārtavas pagasta Mierkalna ūdenssaimniecību

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs

 

2.     Par Valkas novada pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm

Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks

 

2.daļa

3.     Ērģemes pagasta Turnas tautas nama apskate

Ziņo – Baiba Karpova, Turnas tautas nama vadītāja

 

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.