10.02.2023
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (13.02.2023.)

2023.gada 13.februārī

Sēde sasaukta pulksten 8.15

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.     Par sociālās aprūpes stundu likmes paaugstināšanu projektā „Vidzeme iekļauj”

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītāja

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.