06.02.2023
Paziņojums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Miera ielai 9, Valkā

Valkas novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 26.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.2, 19.§) Par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Miera iela 9, Valkā, kapsētas teritorijas izveidošanai.

 

LĒMUMS

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.