Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0,2673ha.   Izsoles sākuma cena 4080.- EUR.   Reģistrācijas maksa ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0,2988ha.   Izsoles sākuma cena 4780.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...

08.03.2022

Trešdien, 9. martā, plkst. 18.30 ikviens interesents aicināts uz tikšanos un sarunu Kārķu tautas namā ar NBS elitārākās vienības karavīru, 5 kara starptautisko operāciju dalībnieku Kasparu Kalnbērzu.     Sarunā tiks skaidrots: - kāda ir situācija Ukrainā, realitāte un prognozes - cik reāli ir ...

07.03.2022

Ar Igaunijas Republikas valdības rīkojumu, no 3. marta spēkā stājusies pagaidu robežkontroles pārbaude uz Igaunijas-Latvijas robežas, kuras mērķis ir kara bēgļu no Ukrainas apzināšana un informēšana par palīdzības iespējām Igaunijā.   Pagaidu kontrolpunkts tiks atjaunots četros pagaidu kontrolpunktos starp ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir notikusi nomas tiesību izsole zemes vienības Valkā, Burtnieku ielā 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, daļu, platība 0.1414 ha. Paredzamais nomas līguma termiņš nomas objekta nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

03.03.2022

  Vidzemes plānošanas reģions no 2022. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar ...

03.03.2022

2022.gada 11.februārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnmelderu zeme”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 007 0138 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, ...

03.03.2022

2022.gada 21.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 99, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0238 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par ...

03.03.2022

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) aicinājumu, 2. martā, Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centrā atbalsta mītiņā pulcējās vietējie iedzīvotāji, tādējādi paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu.   Iedzīvotājus ...

02.03.2022

  INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”, Nr. Est – Lat 51 ietvaros, izdota fotogrāmata “Valka – Valga”. Grāmatas izdošana ir viena no projekta marketinga aktivitātēm.   Grāmata ...

02.03.2022

Mainoties Covid-19 izplatību ierobežojošajiem pasākumiem, no 1. marta Valkas bibliotēka strādā “Sarkanajā režīmā” – tas nozīmē, ka ikdienas apmeklējumu laikā vairs nav jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts*. Joprojām spēkā epidemioloģiskās drošības ...

02.03.2022

  Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000003) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda ...

01.03.2022

Latvijas valsts nodrošinās Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas militārā konflikta dēļ, mītnes vietu, pārtiku un cita veida palīdzību.   Lai varētu uzturēties un strādāt Latvijā, Ukrainas pilsoņiem tiks izsniegtas ilgtermiņa vīzas saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.   Dodoties ...

28.02.2022

2022.gada 28.februārī Sēde sasaukta pulksten 16:00 Sēdes norises vieta: nolūkā ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, domes sēde tiks organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku “Zoom”, nodrošinot deputātu un speciālistu dalību tiešsaistē.   Pieslēdzoties domes sēdei, lūdzam norādīt ...

28.02.2022