6. augustā norisinājās ilgi gaidītā Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra oficiālā atklāšana.   Svinīgais notikums sākās ar Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa un Valgas pagasta vadītājas Monikas Rogenbaumas uzrunas vārdiem. Gandarījumu par ...

06.08.2021

Šodien, 6. augustā Valkas novada pašvaldībā viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs,  Ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis un Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs Juris Pūce, ...

06.08.2021

7. augustā Valkā norisināsies Jaunā centra tirdziņš, kura laikā tiks slēgts Raiņa ielas posms no krustojuma ar Viestura ielu līdz krustojumam ar Latgales ielu un posmā no Latgales ielas līdz Igaunijas Republikas robežai.   Tirgus dienā laika posmā no 7:00 līdz 14:00 satiksme tiks novirzīta pa Rīgas, Semināra un Latgales ...

04.08.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada pašvaldības dome 2021. gada 29. jūlija sēdē pieņēma lēmumu par Valkas novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam, izstrādes uzsākšanu. Lēmumā tika noteikti izstrādes uzdevumi, termiņi, kā arī attīstības plānošanas dokumenta izstrādes vadības grupa 6 cilvēku sastāvā.   Jaunajā ...

03.08.2021

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu Valkas novada pašvaldības dome līdz 3. augustam izsludina pieteikšanos uz 7 Valkas novada vēlēšanu komisijas locekļu vietām.   Pieteikumi iesniedzami: elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot ...

02.08.2021

Valkas novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2021. gada 16.augustam.   Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, ...

02.08.2021

30. jūlijā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajā Valstu sarakstā, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, “dzeltenajā” jeb “Augsta riska Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) valstis” sarakstā iekļauta arī Igaunijas ...

02.08.2021

Šī gada 28. jūlija Valkas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis” konstatēta neprecizitāte raksta “Sudraba laimes karotītes atradušas savus īpašniekus!” (2.lpp) publicētās fotogrāfijas aprakstā.   Pareizais apraksts: “Kopā ar goda kūmām valcēniete ...

30.07.2021

Ceturtdien, 29. jūlijā Valkas novada pašvaldības vadība tikās ar Valgas slimnīcas pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Valkas novada iedzīvotājiem.   Šobrīd notiek saskaņošanas procedūra līgumam, kā rezultātā vietējiem iedzīvotājiem ...

30.07.2021

Pirms 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, lielu rezonansi sociālajos tīklos izraisīja informācija,  ka bijušā robežpunkta ēkas Valkā, Rūjienas ielā 31 nomniekam SIA “ET Invest” bija izveidojies nomas maksas parāds pret Valkas novada pašvaldību.   Nomnieka finansiālās grūtības bija ...

29.07.2021

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   Jūlija izdevumā lasiet: 6. augustā Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas centru ieskandinās Valkas novada vokālie ansambļi un sieviešu koris "Ziemeļstīga"; Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa ...

29.07.2021

2021. gada 30. jūlijā Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.     Par nekustamā īpašuma „Lejasbāci”, Vijciema pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Mežbāci” izveidošanu; 2.     Par nekustamā īpašuma ...

28.07.2021