6.septembrī tiks uzsākti Zemgales ielas pārbūves darbi posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai. Vispirms tiks uzsākta objekta aprīkošana ar ceļa zīmēm, bet 7.septembrī uzsāksies ielas frēzēšanas darbi.   Autotransporta kustība šajā ielas posmā no apļa līdz Raiņa ielai saglabāsies un būs atļauta tikai ...

05.09.2022

Valkas novada pašvaldība īsteno projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009), tas tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana ...

03.09.2022

Valkas novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli LR Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt papildus finansējumu pedagogu atalgojumam Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā darbā ar Ukrainas basketbolistiem ar 2022.gada 1.septembri.   Vēstulē pašvaldība ...

02.09.2022

Vidzemes plānošanas reģions aicina Vidzemē dzīvojošās remigrantu ģimenes pieteikties tīklošanās pasākumam “Satikšanās Latvijā”, kas notiks š.g. 17. septembrī no plkst. 10.00-17.00 Cēsu novada Liepas pagasta “Maizes mājā”. Tas iecerēts kā iedvesmojoša tikšanās ...

02.09.2022
31.08.2022

Jau kādu laiku autobraucējiem nākas saskarties ar neērtībām iebraucot Valkā virzienā no Smiltenes, Vienības gatves ielas braucamās daļas sliktā stāvokļa dēļ. Šogad bija paredzēts veikt asfalta seguma atjaunošanas būvdarbus šim ceļam, posmā no Rīgas ielas līdz Vienības gatvei 11.   Iepriekšminētajam ...

31.08.2022

2022.gada 29.jūnijā Valkas novada pašvaldības parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta "Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu zonas teritorijas labiekārtošana"  īstenošanai.   Projekts ...

30.08.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūlijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

30.08.2022

No 2022. gada 1. līdz 30. septembrim notiks atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”, kuras laikā, nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas tekstilu, ir iespēja piedalīties ...

30.08.2022

Skates Gada labākā būve Latvijā 2021 laureātus astoņās nominācijās šodien, 24.augustā, Mežaparka estrādes Kokaru zālē ap 200 nozares dalībnieku pulkā sveica žūrijas eksperti un ekonomikas ministre Ilze Indriksone.   Nominācijā Ainava balvas pasniedza ekonomikas ministre Ilze Indriksone: 1.vieta Ķemeru parka pārbūve ...

25.08.2022
25.08.2022

2022. gada 26. augustā Sēde sasaukta pulksten 14:00   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā, “Dzintari” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Eglītes” izveidošanu; 2.      Par nekustamā īpašuma ...

24.08.2022

Šodien, 24.augustā, Mežaparka estrādes Kokaru zālē tika sveikti skates "Gada labākā būve Latvijā 2021" laureāti astoņās nominācijās.   Nominācijā "Ainava" atzinību ieguva Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centra laukums.     Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības ...

24.08.2022

Otrdienas, 23. augusta, Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komitejas sēdē tika izskatīts saņemtais iesniegums no biedrības “Publiskās atmiņas centrs”. Savā iesniegumā biedrība aicina Valkas pašvaldību mainīt nosaukumus Friča Roziņa, Puškina un Oškalna ielām Valkas pilsētā.   Komitejā ...

24.08.2022

  Valkas novada pašvaldība uzsākusi projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ...

23.08.2022