Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   30. novembra izdevumā lasiet: Pasniegti Valkas novada pašvaldības Atzinības raksti; ilggadējai bijušajai 11. Valkas mazpulka vadītājai Silvijai Doršai piešķir Atzinības krustu; par ...

30.11.2022

2022.gada 22.novembrī notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – daļas no zemes vienības un uz tās esošās ēkas Tālavas ielā 12, Valka, Valkas novads, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.   Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības ieguva Akciju Sabiedrība “Akvedukts”, ...

28.11.2022

2022. gada 25. novembrī  Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība : Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Poķi”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0092 sadalīšanai un jaunu nekustamo īpašumu “Kalnapoķi” ...

23.11.2022

Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju līdz šī gada 22. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv izvērtēt pašvaldību sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem. Balsojot par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību iedzīvotāji sniegs savu ieguldījumu konkursa “Ģimenei draudzīgākā ...

22.11.2022

Šodien, 22.novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm, kā arī pārbaudīs starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV) noslēgto līgumu darbības izpildi.   “Trauksmes sirēnas paredzētas ...

22.11.2022

Valkas novada pašvaldība 2021.gadā iesniedza Satiksmes ministrijai projekta  pieteikumu “Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve” un  Satiksmes ministrija piešķīra valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” ...

21.11.2022

2022.gada 24.novembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Domes sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un ...

21.11.2022

2022. gada novembrī ir īstenots Valkas novada pašvaldības Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtais projekts par “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve”.   Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekta mērķis ir sabiedrisko ...

21.11.2022

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, Divas krāsas karogā, Trīs vārdi lūgsnā mums skan, Dievs svēti Latviju! Kad manas Dzimtenes laukos. Vējš valsi sniegotu dej Un slaidos karogu mastos Sārtbaltas liesmas jau skrej.                             ...

18.11.2022
16.11.2022

17.novembrī: Klientu apkalpošana klātienē un attālināti tiks veikta no plkst. 8.00 līdz 16.00. RAAC Daibe darba laiks no plkst. 8.00 līdz 16.00. EKO laukumu darba laiks saīsināts par 1 stundu. Darba laiki pieejami ŠEIT.   18.novembrī – Svētku dienā: Klientu apkalpošana un klientu pieteikumu ...

16.11.2022

SIA “ZAAO” līdz 1.decembrim aicina klientus novērtēt esošo pakalpojumu kvalitāti, uzņēmuma darbību, kā arī sniegt viedokli, lai veiksmīgāk ieviestu jaunus pakalpojumus.   Lai pilnveidotu SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) darbību, no 15.novembra līdz 1.decembrim ikviens ZAAO klients ir aicināts aizpildīt ...

15.11.2022

Pirmdien, 14. novembrī, svinīgi atklāts reģionālā autoceļa Valka–Rūjiena (P22) posms no Kārķiem līdz Naukšēniem (28,33.–42,47. km), kas savieno Valkas un Valmieras novadus un ir nozīmīgs ceļš vietējā satiksmē.   “Tagad no Rūjienas uz jebkuru pusi var aizbraukt pa ceļu ar asfaltbetona segumu,” ...

15.11.2022

2022. gada 16. novembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par Vijciema pagasta Celīškalna pastaigu un izziņu taku dizaina satura koncepcijas projektu Ziņo – Valdis Šaicāns, ...

14.11.2022

2022.gada 14.novembrī Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē     Darba kārtība: 1.     Par finansiāla atbalsta sniegšanu *** Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2.     ...

11.11.2022