Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.   1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums ...

06.10.2020

30. septembrī noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, kas 11 mēnešu garumā  no 2019. gada 21. oktobra tika organizēts Mazsalacas un Alūksnes novadu teritorijās. Apkopotie dati liecina, ka ar transportu pēc pieprasījuma pārvadāti 2777 pasažieri; veikti ...

06.10.2020

Informējam, ka no 19.oktobra visas plānotās vingrošanas nodarbības tiek ATCELTAS saistībā ar valdības noteiktajiem stingrākiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem.       Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ...

06.10.2020

Otrdien, 2020. gada 6 .oktobrī pulksten 15.00 Kārķos pie Lustiņdruvas (pie Jāņu saieta priedes) notiks jaunu vides objektu - velosipēdu novietnes - Lielā Ķemme un Miskastes - Rokas somiņas atklāšana un pēcpusdienas sarunas kopā ar mežkopības speciālistu Andri Vīru "Mežs un tā iemītnieki".   Vides objekti velosipēdu ...

05.10.2020
02.10.2020

Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Tagad ir iegādāts arī pneimatiskais ierocis. Pneimatiskā ieroča kalibrs ir 4.5 mm, un ...

02.10.2020

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ...

02.10.2020

No 1. oktobra Rīgas ielā, posmā no Latgales ielas līdz Rīgas–Raja–Tartu ielas krustojumam, atjaunota divvirzienu automašīnu kustība.   Kustība atjaunota arī Rīgas – Sēlijas ielas krustojumam.   Aicinām sekot teritorijā izvietotajām satiksmes organizācijas zīmēm un ievērot to prasības!     Foto: ...

02.10.2020

Otrdien, 29. septembrī, Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) birojā notika RACA, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas kopīgi organizētās preses brokastis.   Pasākuma mērķis – skaidrot pašvaldību iebildumus pret valdības konceptuāli atbalstīto nākamā gada budžeta ...

02.10.2020

Sākot ar 1.oktobri, Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs pāriet uz ZIEMAS sezonas darba laiku, kas ilgs līdz 2021.gada 30.aprīlim.   Biroja darba laiks ZIEMAS sezonā: Otrdiena – Sestdiena 9:00 – 17:00 Svētdiena, pirmdiena – BRĪVS   Aicinām nelaist garām labos, rudenīgos laikapstākļus un izmantot ...

30.09.2020

  24. septembrī Vidzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi, lai valsts līmenī iniciētu diskusiju  par nepieciešamību ieviest alternatīvus mobilitātes risinājumus attālos lauku reģionos. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” ieviešanas ...

29.09.2020

27. septembrī Vidzemē noslēdzās Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 2020”, kas notika Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros.   Mācību laikā tika pārbaudīta brigādes vienību spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ...

29.09.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 30.septembrī plkst. 8.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   DARBA KĀRTĪBA : 1.   Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības ...

29.09.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagasts “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

25.09.2020

24. septembra Valkas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Līgu Teteri par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori. Sava jaunā amata pienākumus viņa sāks veikt ar š.g. 1.oktobri. Līga Tetere Vidzemes augstskolā ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko ...

24.09.2020