Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.10 197.0 Nr.11 135,0 Nr.18 290,1 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.32 158,6 Nr.38 232.0 Nr.40 358,0 Nr.45 195,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

30.03.2022

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

30.03.2022

Maija Kaimiņa (1951.gada 18.marts – 2022.gada 24.marts)   Ceturtdien, 24. marta rītā saņēmām sēru vēsti: mūžībā devusies Maija Kaimiņa. Ja vajadzētu viņu raksturot ar vienu vārdu, tas būtu – Māksliniece. Ilgus gadus Maija strādājusi par mākslinieci Valkas pilsētas kultūras namā, bet pēdējos gadus, līdz ...

30.03.2022

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   30. marta izdevumā lasiet: Gatavojamies 18. Lielajam Labdarības Robežtirgum; Valkas novada pašvaldības atbalsts Ukrainai; par plānotajiem kultūras notikumiem; veselības aktualitātes; projektu ...

30.03.2022

No 1. līdz 30. aprīlim notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, gan privātpersonas, gan juridiskas personas varēs pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm).   Akciju ...

28.03.2022

2022.gada 31.martā Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu   Pieslēdzoties domes sēdei, lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu.   Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/83480513951?pwd=NE5NMTZYcGxJUkRUUXgyRHkxR2lXQT09 Meeting ID: 834 ...

28.03.2022

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, ...

28.03.2022

Lai analizētu Vidzemē īstenoto deinstitucionalizācijas procesu – izveidotos un vēl topošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem, Vidzemes plānošanas reģions sagatavojis detalizētu pārskatu par paveikto.   Tajā apkopota informācija par pakalpojumu attīstību ārpusģimenes ...

25.03.2022

  Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, kas pārstāv pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO), psihoemocionālo labbūtību un mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā sekas uz psihoemocionālo veselību, aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos līdz 6. aprīlim pieteikties supervīziju ...

25.03.2022

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) 19.martā, pēc ilgāka pārtraukuma pulcēja zinātkāras ģimenes uz klātienes dabas izziņas pasākumu. Lai gan mācību darbs URDĀ notiek nepārtraukti, pieprasītie klātienes pasākumi valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ kādu laiku bija atlikti.   Ģimenes ...

25.03.2022

2022.gada 25.martā Sēde sasaukta plkst.13:30   Sēdes norises vieta: nolūkā ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, domes sēde tiks organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku “Zoom”, nodrošinot deputātu un speciālistu dalību tiešsaistē. https://us02web.zoom.us/j/81999305041?pwd=Zm1iWFE3SUFzRk5aYXZJejVrelVxQT09 ...

25.03.2022

Covid-19 saslimstībai samazinoties, no 1.aprīļa tiks atcelti līdzšinējie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Daži no tiem tiks saglabāti tikai vidēs, kur ir īpaši augsts inficēšanās risks. Tāpat paplašinātas pakalpojumu sniedzēju un darba devēju tiesības pašiem izvērtēt riskus un noteikt ...

24.03.2022

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Dabas klases un Sajūtu takas izveide”(Nr.22-09-AL12-A019.2201-000001) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Valkā Ausekļa ielā 5 pie skolas ēkas. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

22.03.2022

2022. gada 25. martā Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā, “Lejassalānieši”, sadalīšanu; 2.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu aktualizāciju nekustamam īpašumam ...

22.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka šā gada 18.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Nr.9 un Nr.10, Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs).    Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas ...

22.03.2022