Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka Valkas un Valgas pašvaldība ir īstenojusi kopīgu projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. ...

05.01.2023

  Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – ...

04.01.2023

Pateicamies Novoarhangeļskas pašvaldībai par saņemto Jaunā gada sveicienu!   "Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība 2023. gadā būs veiksmīga un izdevīga mūsu pilsētu iedzīvotājiem. Esam pateicīgi par solidaritāti ar Ukrainu, par Latvijas ticību neatkarīgai un brīvai Ukrainai. Lūdzu, pieņemiet manus sirsnīgos sveicienus ...

02.01.2023

31.decembrī, Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā klātesošos priecēs lāzera un uguns skulptūru šovs, kura laikā tiks pārtraukts tuvumā esošo ielu apgaismojums no plkst. 23:45.  Rīgas ielas posms no Valkas pilsētas kultūras nama līdz Raja ielai; Sēlijas ielas posms; Raiņa ielas posms; Latgales, Zvaigžņu, ...

29.12.2022

27.decembrī norisinājās pirmā tiešsaites tikšanās ar Novoarhangeļskas pašvaldību (Ukraina), apspriežot turpmākās sadarbības iespējas.   “Šis gads mums visiem šķita grūts. Taču, neskatoties uz visām grūtībām, mēs redzam spēcīgu atbalstu un gatavību sadarbībai no Eiropas partneru ...

29.12.2022
28.12.2022

27. decembrī Valkas novada pašvaldības vārdā 100 gadu jubilejā vijciemieti Ievu Punduri devās sveikt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs Valdis Šaicāns.Valkas novada pašvaldības pārstāvji simtgadnieci Ievu sveica ...

27.12.2022

2022. gada 29. decembrī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Vienības Gatve 4, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0205 sadalīšanai; 2.      ...

27.12.2022

Neatkarīgo ekspertu grupa par Eiropas Vietējo pašvaldību hartu apvieno ekspertus no 46 Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas sniedz zinātnisku un ekspertu palīdzību Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam saistībā ar tā pamatuzdevumu - demokrātijas stiprināšana vietējā un reģionālā līmenī.   Ņemot ...

27.12.2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumta seguma apjomu Latvijas pašvaldībās, lai izstrādātu atbalsta pasākumu mājsaimniecībām (prioritāri sociāli mazaizsargātām un trūcīgām/maznodrošinātām personām). Valsts atbalsta pasākumi paredzēti ...

27.12.2022

    2022. gada 16. jūnijā starp Valkas novada pašvaldību un SIA “Lagron”, reģ. Nr. 41503055270, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” ražošanas ēkas būvniecību “Spundenieki”, ...

27.12.2022

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) aicina uz atbildīgu rīcību arī pēc svētkiem un brīdī, kad esiet nolēmuši, ka svētku rotas – egles – laiks jūsu mājās ir noslēdzies, izvēlēties sev atbilstošo veidu, kā to nodot vai izmantot tālāk.    Lai nodrošinātu, ka egles nenonāk kopējā ...

27.12.2022

2022.gada 29.decembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Domes sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un ...

27.12.2022

  Valkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010). Projekts tika īstenots LEADER programmas, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

23.12.2022

Ļauj gaismas straumei tecēt sirdij cauri, Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes, No mīlestības silto vārdu auras Lai atkal sasilst mūsu dvēseles! /Kornēlija Apškrūma/   Gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 2023. gadu!   Valkas novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētājs Vents ...

23.12.2022