23.12.2022
Projekts “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” īstenots

 

Valkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010). Projekts tika īstenots LEADER programmas, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta ietvaros ir veikta kapsētas digitalizēšana, iegādāts portatīvais dators, vides objektu izveidošana (1 informācijas stends, 1 karte, 1 āra galds ar 2 soliem un 1 lokveida sols) un uzstādīts konteinertipa publiskā tualete. Vides objektus izveidoja SIA “Aivars-K”, konteinertipa publisko tualeti izveidoja LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia”, bet kapsētas digitalizāciju veica SIA “Cemety”, kas izveidojusi digitālu kapsētas plānu jeb karti un apkopojusi datubāzi. Tagad kapsētas pārvaldnieks sistēmā var reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē pieejama arī informācija par nekoptajām un brīvajam kapu vietām, un statistikas dati par veiktajām apbedīšanām.

 

Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un pilnveidot esošās pakalpojumu iespējas kapsētas apmeklētājiem no Valkas novada un visas biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijas, labiekārtojot Ērģemes kapsētu un digitalizējot kapu uzskaites sistēmu. Atvieglot apsaimniekošanu pašvaldībai, un radīt iespēju apmeklētājiem iegūt informāciju par kapu vietām un nodot to nākamajām paaudzēm.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 42 093,12 EUR, attiecināmās izmaksas veido 30 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 27 000,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 3000,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī 12 093,12 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

Kapsētas karte aplūkojama: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš,

Valkas novada pašvaldības

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.