Ar 2023.gada 10.janvāri Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Rīgas ielā 25, Valkā, klientus klātienē apkalpo Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.   Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektors klātienē apmeklētājus pieņem katru otrdienu plkst. 8:30 - 12:00 ...

18.01.2023

  Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Igaunijas Vides pārvaldi un citām Igaunijas organizācijām ir piesaistījis EK Life programmas līdzekļus īpaši aizsargājamo biotopu 6530* Parkveida pļavas un ganības atjaunošanai Latvijā un Igaunijā. Projekta “WoodMeadowLIFE: Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts ...

18.01.2023

Trešdien, 18. janvārī,  plānotu ūdensvada remontdarbu dēļ no plkst. 8.00 līdz darbu pabeigšanai tiks īslaicīgi pārtraukta dzeramā ūdens padeve nekustamajam īpašumam Valkā, Ausekļa ielā 26.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!   Informāciju sagatavoja:Valkas novada pašvaldības ...

17.01.2023

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2022. gadā 2022. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 231 civilstāvokļa aktu reģistrs: 60 dzimšanas, 40 laulības un 131 miršanas reģistrs. Veikti 18 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 6 vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas ...

17.01.2023

  Uzņēmējdarbības jomā   Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (grantsceļu), ielu un ietvju pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības ...

15.01.2023

Komiteja sasaukta 17.janvārī plkst. 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība :   1.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Miera ielā 9, Valkā, kadastra apzīmējums 94010010716, kapsētas teritorijas izveidošanai Ziņo ...

14.01.2023

Finanšu komiteja sasaukta 16. janvārī plkst. 15.00  Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība: 1. Par V.Vesingi atbrīvošanu no Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amata Ziņo – Vents Armands Krauklis, Finanšu ...

14.01.2023

Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.13.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle   Darba kārtība : 1. Par sniega novietošanu ielas malā un ceļazīmes uzstādīšanu Blaumaņa ielā, Valkā Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks 2. ...

13.01.2023

Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.10.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle   Darba kārtība: 1.Nevalstisko sporta organizāciju ziņojumi par 2022.gadā paveikto: 1.1. Informatīvs ziņojums par Biedrības VEF basketbola akadēmija Valka darbību Ziņo – Jānis ...

13.01.2023

Sēde sasaukta plkst. 8.30 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība:  1. Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja   Ziņojumi, ...

10.01.2023

Domes ārkārtas sēde sasaukta 2023.gada 11.janvārī, plkst. 10.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu ...

10.01.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā atbalsta pasākumus mājsaimniecībām (prioritāri sociāli mazaizsargātām un trūcīgām/maznodrošinātām personām), un veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumtu seguma apjomu Latvijas pašvaldībās.   Valsts atbalsta pasākumi ...

10.01.2023

INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā     Depozīta sistēmas dzērienu iepakojums, kas Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra, ir ...

09.01.2023

Tuvojas februāris, kad pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem izsūtīs paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Lai samazinātu papīra un pasta sūtījumu resursu izmantošanu, Valkas novada pašvaldība aicina nodokļa maksātājus pāriet uz paziņojuma saņemšanu elektroniskā formātā.   Šobrīd ...

09.01.2023

No 2023.gada Valkas novada pašvaldības saņemtos rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Nekustamā īpašuma nodokli, var samaksāt arī lielveikala tīkla "Maxima" veikalos visā Latvijā. Tā ir iespēja ērtāk apmaksāt izsniegtos rēķinus, veicot ikdienas pirkumus tuvu mājām, kā arī iespēja apmaksāt rēķinus ...

09.01.2023