2022. gada 12.oktobrī Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par veiktās aptaujas rezultātiem “Oškalna ielas, Valkā nosaukuma maiņa” Ziņo – Vilmārs Vesingi, pašvaldības ...

11.10.2022

Piektdien, 14. oktobrī Ērģemes pagasta iedzīvotājiem, kuriem kādu iemeslu dēļ nav iespēju nokļūt ar transportu uz Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC), šī ir iespēja nokārtot Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pabalsta pieteikumu klātienē.   Transports ...

10.10.2022

Šā gada septembrī notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”. Iedzīvotāji kopā nodeva vairāk nekā 12 tonnas jeb 100 m3 apģērbu, apavu un mājas tekstila.   Akcijas ...

10.10.2022

  Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli uz zemes vienību daļu nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādam nomas objektam:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 007 0320, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217, saskaņā ar izsoles noteikumu ...

07.10.2022

Ērģemes pamatskolā veiksmīgi noris pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotās atjaunošanas un izglītības grupu rotaļu zonas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi.   Projekta “Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu un kāpņu telpas vienkāršotā atjaunošana” ...

05.10.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros oktobra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.18:15, Valkā, ...

04.10.2022
03.10.2022

Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu Valkas pilsētā sākot no šodienas, 3. oktobra, tiks samazināts ielu apgaismojums.   Naktīs no svētdienas līdz ceturtdienai laika posmā no plkst. 00:00 līdz 5:00, daļā pilsētas, izņemot ielu krustojumus, pilnībā tiks izslēgts ielu, iekšpagalmu, parku un publisko ēku fasāžu ...

03.10.2022

2022. gada 22. augustā Valkas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve”  apstiprināšanu. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekta mērķis ir ...

30.09.2022

Ceturtdien, 29.septembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinās Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu 2014.–2020.g. perioda noslēguma pasākums.   Tas tiek rīkots, lai atskatītos uz paveikto 2014.-2020.gada plānošanas periodā un apbalvotu veiksmīgākos Interreg ...

29.09.2022

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   Septembra izdevumā lasiet: Valkas novada pašvaldība dāvās autobusu ar palīdzības kravu Mariupolei; aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada pašvaldības Atzinības ...

29.09.2022

Arnis Ozoliņš (11.02.1966. – 23.09.2022.)   Daudz mūžā strādāts, ciests, Daudz citu labā ziedots. Pār lieliem tālumiem ceļš vijies, Nu klusā takā solis mieru rod.(A. Balodis)   Ar dziļām sērām paziņojam, ka 23. septembrī, 56 gadu vecumā, aizsaulē devies ilggadējais pašvaldības informatīvā ...

29.09.2022