Sēļi – autobuss HO 160 Lugaži- autobuss MO 5545 Zīle – 7.40 Burga - 8.10 Kokši - 7.55 Lugažu centrs – 8.15 Aņņi - 8.10 Buli - 8.25 Kaiči - 8.15 Aplis – 8.27 Žuldiņas - 8.20 Lauktehnika – 8. 30 Sēļi – 8.30 Skola – 8.40 Skola - 8.40     Uz ...

31.08.2020

10. septembrī Vidzemes plānošanas reģions aicināts piedalīties starptautiskā konferencē par mobilitātes iespējām un risinājumiem Baltijas jūras reģiona valstīs, lai tiešsaistē pastāstītu par savu pieredzi, Latvijā, t.i. Vidzemē ieviešot pilotprojektu “transports pēc pieprasījuma”. Konferences laikā ...

28.08.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 27. augustā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva sēžu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā “Rozas”.   2.   Par Kārķu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa SETRA maksas ...

24.08.2020
24.08.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 25. augustā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1.     Par nekustamā īpašuma „Vecbuliņi”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Kalna Buliņi” izveidošanu; 2.     Par nosacījumu ...

21.08.2020

Turpinoties Ērģemes viduslaiku pils  Ziemeļu torņa atjaunošanas darbiem, 11. augustā ar speciāla autoceltņa palīdzību tika uzcelta jaunizbūvētā jumta koka konstrukcija. Šodien, 21. augustā, Ērģemes pilsdrupās norisinājās spāru svētki.   Spāru svētki tiek svinēti laikā, kad ēkas būvniecība ir savā ...

21.08.2020

  2020. gada 13. jūnijā biedrība “Valkas attīstībai” saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” apstiprināšanu.   Projekta mērķis ir pilnveidot Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā ar nodarbību cikla “Iepazīsti ...

21.08.2020

Līdz 2020. gada beigām Vidzemes plānošanas reģionā tiks izstrādāta Via Hanseatica tūrisma un transporta koridora attīstības vīzija 2030. Sagaidāmais rezultāts – telpiskās attīstības plānošanas dokuments, kas palīdzētu uzlabot pasažieru un tūristu plūsmu Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Tas ...

20.08.2020

19. augustā Gulbenes novada Stāmerienas pilī Vidzemes plānošanas reģions pulcēja uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus no Vidzemes novadiem un Valmieras pilsētas, lai arī šogad īpaši izceltu 26 uzņēmēju pieredzi un panākumus.   Par tradīciju kļuvušais dārza svētku pasākums notika jau devīto ...

20.08.2020

Šodien, 18. augustā, Valkas - Valgas, Tirvas un Otepes pašvaldību vadītaji, deputāti un speciālisti devušies pieredzes apmaiņas vizītē pa Valkas novadu, lai tuvāk iepazītu novada izglītības, uzņēmējdarbības un tūrisma infrastruktūru.   Vizītes laikā tiks pārrunāta pašvaldību sadarbība, ...

18.08.2020

  Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana.    Viena ...

17.08.2020

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” vakar, 13. augustā, Kuldīgā īpašā seminārā tikās ar vides un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci un ministrijas vadību, lai padziļināti pārrunātu virkni jautājumu, kas attiecas uz Latvijas pašvaldību nākotni pēc administratīvi teritoriālās ...

14.08.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 17.augustā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Informācija par deinstucionalizācijas procesā izveidojamiem pakalpojumiem. ZIŅO – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece   2.    Par ...

14.08.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 17.augustā plkst. 10.00.   Sēde notiks : 1)    no pulksten 10.00 - 10.30 – Valkas pilsētas stadionā – Valkā, Rīgas ielā 41 2)    no pulksten 10.30 – Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība : 1.   Par ...

14.08.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 17.augustā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Informācija par deinstucionalizācijas procesā izveidojamiem pakalpojumiem. ZIŅO – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece   2.   ...

13.08.2020