No 2022. gada 12.aprīļa katru otrdienu un ceturtdienu sadarbībā ar SIA “E.Gulbja laboratorija” Kārķu feldšrpunktā no pulksten 10.00 -11.00 būs iespējams nodot dažāda veida analīzes. Iepriekš piesakot vizīti, iespējams analīzes veikt arī mājās.   Kārķu pagasta feldšerpunkts uzsācis sniegt arī ...

11.04.2022
11.04.2022

  Projekta “Līdzdalības budžeta attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) partneri aicina iepazīties ar tiešsaistes rokasgrāmatu - zināšanu, prakšu un avotu apkopojumu, kas veltīts līdzdalības budžeta veidošanai. Tā ir īpaši izstrādāta pašvaldības iestāžu un aģentūru ...

08.04.2022

2022. gada 12. aprīlī Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība :  1. Iepazīšanās ar Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāju. Ziņo - Andris Zunte, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs   ...

08.04.2022

EUROPE DIRECT Vidzeme un Vidzemes plānošanas reģions aicina ikvienu interesentu apmeklēt semināru “Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas un kompostēšanas iespējas un risinājumi mājsaimniecībās” ceturtdien, 14. aprīlī, plkst. 17.00 mākslas telpā MALA, Cēsis, Lenču ielā 11.   Lai piedalītos ...

08.04.2022

Ar 7. aprīli Valkā, Rūjienas ielā 3B, darbu pārtrauc Centrālās laboratorijas COVID-19 analīžu nodošanas punkts. Darbība tiek pārtraukta, jo samazinājies pieprasījums pēc pakalpojuma, tā skaidro Centrālās laboratorijas pārstāve. Ja pieprasījums pēc pakalpojuma kādā periodā pieaugs, Centrālā laboratorija atjaunos Covid-19 ...

08.04.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā “Meža Tači”, kadastra numurs 9488 013 0051, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0004, platība 7,04ha.   Izsoles sākuma cena 14 390,- EUR.   Reģistrācijas ...

07.04.2022

  Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 24. aprīlim izteikt savu atbalstu labākajiem konkursam „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022) iesniegtajiem projektiem. Konsultēšanās ar sabiedrību notiek, lai noskaidrotu, kuras kultūras projektu ...

06.04.2022

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Valkas novadā.  Ņemot vērā, ka apsekojamie punkti atrodas privātīpašumos, tad, lai Eiropas lauksaimniecībai, teritorijas un politikas plānošanai svarīgais apsekojums ...

06.04.2022

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā.   Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2021. gadā saņemti un izskatīti: 146 juridisko ...

05.04.2022

  Valkas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 4.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu ...

04.04.2022

Izsoles veidā iespējams iegādāties Valkas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā, “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0,5 ha un uz zemes esošas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9452 003 ...

31.03.2022

    Aizvadīti divi sarežģīti mācību gadi, kuru vieni no svarīgākajiem uzdevumiem bija saglabāt labākās mūzikas mācīšanas tradīcijas, uzmundrināt audzēkņus un pārvarēt attālinātās mūzikas mācīšanas radītās neērtības.   Šajā laikā esam spēruši soli uz priekšu iekšējā ...

31.03.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros aprīļa mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, ...

31.03.2022

Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas attālinātā sanāksme notiks 4.aprīlī plkst.16:00 Zoom platformā. Topic: Attistibas programma Zoom Time: Apr 4, 2022 16:00 Riga Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86085212417?pwd=SituWjJSRFZycEpIbk9XTzVQbkZuZz09 Meeting ID: 860 8521 2417 ...

30.03.2022