10.01.2023
Apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēdes darba kārtība (11.01.2023.)

Sēde sasaukta plkst. 8.30

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Darba kārtība:

 1. Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.