No 21.03. līdz 28.03. A/S "Latvijas valsts meži" veiks pameža kopšanu un koku ciršanas darbus - Valkas pilsētā Ausekļa ielā, zemes kadastra Nr. 94010080556.   Lūdzam ievērot drošību un neapmeklēt cirsmu un pieguļošās mežaudzes darbu izpildes laikā!   Par darbu izpildi atbildīgā persona – ...

22.03.2022

No 20. līdz 22. maijam Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes teritorijā, tostarp Valkas novadā, notiks Nacionālo bruņoto spēku ikgadējās militārajās mācības “Namejs 2022-1”, lai pārbaudītu brigādes vienību, tostarp 22. kaujas nodrošinājuma bataljona, spēju veikt uzdevumus konvencionāla militāra apdraudējuma gadījumā.   Militāro ...

21.03.2022

Nosodot Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā, un paužot atbalstu Ukrainas tautai, valstij, tās neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, 17. marta Finanšu komitejā Valkas novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja sadarbības pārtraukšanu ar Novo – Devjatkino (Krievija) un Braslavas (Baltkrievija) ...

21.03.2022

    Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Biedrību ”Apvienība ”Verte”” īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. ...

18.03.2022

Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Ērģemes ...

17.03.2022

Valkas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas pie sevis ir uzņēmuši ukraiņu bēgļus, informēt par to pašvaldību, sazinoties ar atbildīgo koordinatori par bēgļiem Valkas novadā - Rominu Meļņiku, zvanot uz tālr.nr. 28459842 vai rakstot e-pastu uz romina.melnika@valka.lv .   Tāpat aicinām vērsties pie ...

17.03.2022

2022.gada martā uzsākti būvdarbi projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.   Kā pirmie tiek veikti rūpnīcas teritorijas nospraušanas darbi, apauguma noņemšana, kā arī zemes darbi pie grāvja pārbūves. Projekta ietvaros darbi secīgi tiks turpināti pie ...

17.03.2022

2022.gada 18.martā Sēde sasaukta pulksten 13.00 Izbraukuma sēde Kārķu pagastā Darba kārtība: 1.     Kārķu skolas apskate un īpašuma attīstības scenāriju apspriešana 2.     Ražošanas ēkas "Līdumi" apskate un saruna ar uzņēmēju 3.     Ražošanas ...

17.03.2022

Ar 22.martu SIA “8.CBR” atsāks būvdarbus pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma objektā “Ausekļa iela (posmā no Raiņa ielas līdz Strautu ielai), Valkā pārbūve”.   Būvnieks veiks ceļa apmaļu pamatu sagatavošanu un to uzstādīšanu, kā arī stāvlaukuma izbūvi Ausekļa ielā 4.   Kontaktpersona: ...

17.03.2022

2022.gada 17.martāSēde sasaukta plkst. 15.00Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība : 1.     Par grozījumiem Valkas novada domes arhīva nolikumā un Valkas novada domes Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglamentā. Ziņo – ...

16.03.2022

2022.gada 17.martā Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība : 1.     Par ceļa posmu nekustamajā īpašumā “Bērzu birzs”, Vijciema pagasts. Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas ...

16.03.2022

No 16. marta noteikti ierobežojumi uz Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagastu pašvaldības grants ceļiem.   Laikapstākļu dēļ uz grants seguma ceļiem vietām jau ir vērojams šķīdonis. Tas nozīmē, ka ceļi zaudē nestspēju. Lai smagais transports ceļus nebojātu, tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi. ...

16.03.2022

2022.gada 17.martā Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.     Darba kārtība: 1.     Par Valkas novada pašvaldības noslēgtajiem sadarbības un sadraudzības līgumiem ar Krieviju un Baltkrieviju. Ziņo – Ieva Bērziņa, ...

16.03.2022

2022.gada 17.martā Sēde sasaukta pulksten 9.00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu   Darba kārtība: 1.     Par grozījumiem Valkas novada Sociālā dienesta nolikumā. Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece   Ziņojumi, iesniegumi ...

16.03.2022

Otrdien, 22. martā, no plkst. 14.00 līdz 16.00 tiešsaistes platformā Zoom notiks izglītojošs seminārs pašvaldību attīstības plānošanas un uzraudzības speciālistiem un citiem interesentiem. Semināra tēma - “Kultūrplānošana: kā kultūru integrēt ilgtspējīgas teritorijas attīstības plānošanā". ...

15.03.2022