Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām (izņemot dzīvnieku ganības):   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9488 006 0405 “Stūriņi” 0.25 Rezerves ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9496 008 0123 “Skuķi” 5.78 Pašvaldībai ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9488 006 0317 “Saulstari” 0.645 Rezerves ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām (izņemot dzīvnieku ganības):   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9488 ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9496 006 0108 “Lauri” 6.72 Pašvaldībai ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9496 006 0086 “Krustiņi” 0.4 Rezerves zemes ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 191”, kadastra apzīmējums 9401 008 0348, platība 0.06 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 187”, kadastra apzīmējums 9401 008 0344, platība 0.0835 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 92”, kadastra apzīmējums 9401 008 0712, platība 0.06 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021

2021. gada 28. augustā sadarbībā ar Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolu norisinājās pārgājiens - ģimeņu sporta diena “Atvadas vasarai” projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ietvaros.   Pasākuma mērķis ir saaicināt kopā Valkas novada ģimenes, lai kopīgi ...

31.08.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu ...

30.08.2021

1. septembrī Valkas pilsētā ar svētku gājienu tiks atzīmēta Zinību diena.   Skolēniem aktivitātes sāksies plkst. 9.00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolas ēkās Ausekļa ielā 5 un Raiņa ielā 28A. Pēc tam audzēkņi ar skolotājiem dosies svētku gājienā uz Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centru, kur paredzēta Zinību ...

30.08.2021

Šī gada 3., 4. un 5. septembrī Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljona atbildības teritorijā, Valkas novada Valkas un Vijciema pagastā, kā arī Valmieras novada Plāņu, Trikātas un Vaidavas pagastā notiks bataljona militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot karavīru un zemessargu militārās prasmes, lai varētu ...

30.08.2021

2021. gada 30. augustā Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Blaumaņa iela 18, sadalīšanai; 2.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības Valkā, “Žurbi” sadalīšanai; 3.     ...

27.08.2021

Šodien, 27. augustā tika pasniegts Valkas novada pašvaldības Pateicības raksts "Par ilggadīgu, ļoti profesionālu darbu Valkas novada pašvaldības un tās iedzīvotāju labā" iekšējās kontroles galvenai speciālistei Antrai Ķīkulei. Pateicības rakstu pasniedza Valkas novada pašvaldības ...

27.08.2021