Gatavojoties jaunajam LEADER projektu periodam, Lauku partnerība "Ziemeļgauja" aicina uz tikšanos visus Vijciema pagasta bijušos un nākamos projektu īstenotājus un citus interesentus un aktīvistus.     Aicinām uz tikšanos 23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema tautas namā     Kontakti saziņai: +371 ...

21.09.2022

Sestdien, 17. septembrī, Liepas pagasta “Maizes mājā” draudzīgā gaisotnē pirmo reizi norisinājās remigrantu ģimeņu no Vidzemes salidojums ar nosaukumu “Satikšanās Latvijā”. To organizēja Vidzemes plānošanas reģions. Pasākums pulcēja gandrīz 40 cilvēku - pieaugušos un bērnus. Viņi ir atgriezušies ...

21.09.2022

2022. gada 22.septembrī Sēde sasaukta pulksten 9.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par biedrības “Publiskās atmiņas centrs” atkārtotu aicinājumu Ziņo – Vilmārs Vesingi, pašvaldības domes priekšsēdētājā ...

21.09.2022

Aicinām piedalīties Vidzemes iekļaujošās nedēļas pasākumos Valkā, Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes komitejas Grupu dzīvokļos un Dienas aprūpes centrā “Valka”, 30.septembrī, sākot no plkst. 11.00.   Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Pieteikties var rakstot uz e-pastu ...

20.09.2022

16.septembrī Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” (URDA), klātesot Zviedrijas vēstniecei Karin Höglund (Kārina Hēglunda), notika seminārs “Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas” SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Zviedrijas labo ...

20.09.2022

2022.gada 20.septembrī Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē   Darba kārtība: 1.     2012.gada 30.novembra līguma Nr.VND/2012/560 par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana Ziņo – Ainārs Zābers, pašvaldības ...

19.09.2022

2022.gada 20.septembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.    Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim Ziņo ...

19.09.2022

2022.gada 20.septembrī Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par siltumenerģijas cenas izmaiņām Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis   2.     Par ceļa ...

19.09.2022

2022.gada 20.septembrī Sēde sasaukta pulksten 9.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par Sociālā dienesta kapacitātes palielināšanu Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2.     ...

19.09.2022

Informējam, ka šodien tiek veikti koka ciršanas darbi Semināra ielā 17, Valkā.   Atsaucoties uz saņemto iedzīvotāja iesniegumu par potenciāli bīstamu koku pilsētas teritorijā, Valkas novada Komisija koku ciršanai ārpus meža veica iesniegumā minētā koka stāvokļa novērtēšanu. Apsekošana laikā, ...

19.09.2022

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas.   Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits.   Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie pilsoņi ...

19.09.2022

Vidzemes plānošanas reģions Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros līdzdarbojies astoņu pārrobežas projektu ieviešanā. 2022. gada 9. septembrī Liepājā tika atzīmēti gan pārrobežu programmas, gan īstenoto projektu rezultāti un panākumi, tostarp tika sumināti arī projektu ieviesēji.   Pasākumā ...

16.09.2022

  No 26. septembra līdz 1. oktobrim pirmo reizi Vidzemē notiks virkne pasākumu Iekļaujošās nedēļas ietvarā, kad ikviens iedzīvotājs aicināts uz kopīgu darbošanos jaunizveidotajos dienas aprūpes centros, grupu dzīvokļos un specializētajās darbnīcās reģiona pašvaldībās.   Nedēļas garumā dažādās ...

16.09.2022

15. un 16. septembrī Valkas un Valgas pašvaldību vadība, speciālisti, izpildinstitūciju un  nodaļu vadītāji piedalās kopīgā pieredzes apmaiņas vizītē Valgas apriņķī (Igaunija).   Vizītes ietvaros tiek apspriesta Valkas - Valgas kopīgās attīstības stratēģijas programmas izstrāde ar mērķi nodefinēt prioritāros ...

15.09.2022

Gatavojoties jaunajam LEADER projektu periodam, Lauku partnerība "Ziemeļgauja" aicina uz tikšanos visus Valkas pagasta bijušos un nākamos projektu īstenotājus un citus interesentus un aktīvistus.     Aicinām uz tikšanos 21. septembrī, plkst. 15.00, Lugažu muižā.     Kontakti saziņai: +371 ...

13.09.2022