20.12.2022
AKTUALIZĒTS: Valkas novadā noteikts nedrošā ledus laika periods - aizliegts atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus!

Ņemot vērā laikapstākļus, ūdenstilpju faktisko ledus stāvokli un meteroloģiskās prognozes, 2022. gada 19. decembrī Valkas novada pašvaldība izdevusi rīkojumu par publisko ūdenstilpju nedrošā ledus laika periodu. Šajā periodā iedzīvotājiem ir aizliegts atrasties uz Valkas novada teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus. Pie publiskajām Valkas novada ūdenstipēm tiks izvietotas attiecīgas brīdinājuma zīmes par atrašanos uz ledus.

 

Rīkojums izdots pamatojoties uz Valkas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā" 19. punktu, kas nosaka:

"Aizliegts atrasties uz publiskās ūdenstilpes ledus pašvaldības izpilddirektora noteiktajā nedrošā ledus periodā. Par šī punkta pārkāpšanu administratīvo atbildību piemēro saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā."

 

Aktualizēts 27.02.2023:

2023.gada 14.februārī izdots pašvaldības rīkojums, kas papildināja 2022. gada 19.decembra rīkojumu “Par publisko ūdenstilpju nedrošā ledus laika perioda ar šādiem grozījumiem:

“3. Rīkojums neattiecas uz Valkas novada pašvaldības zemledus makšķerēšanas sacensību organizēšanu, kas tiek rīkotas, izvērtējot faktisko ledus situāciju sacensībām paredzētajā laikā, un tiek organizētas atbilstoši sacensību nolikumam.”

 

Pirms pašvaldības rīkoto sacensību norises, organizatori rūpīgi seko līdzi faktiskajam ledus stāvoklim attiecīgajā ūdenstilpē, kur plānota sacensību norise un laicīgi pieņem lēmumu par iespēju nodrošināt sacensības drošā veidā. Tiek veikti ledus biezuma mērījumi un nepieciešamības gadījumā norobežota sacensību norises teritorija.

 

 

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un neapdraudēt savu un citu drošību!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.