Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 24. aprīlim izteikt savu atbalstu labākajiem konkursam „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022) iesniegtajiem projektiem. Konsultēšanās ar sabiedrību notiek, lai noskaidrotu, kuras kultūras ...

19.04.2022

Valkas novada pašvaldība aicina darbā sabiedrības veselības organizatoru (0,5 slodze) un koordinatoru darbā ar ukraiņu bēgļiem (0,5 slodze). Darba alga par abām pusslodzēm kopā - 950 EUR mēnesī.   Darba sludinājums ar plašāku informāciju tiks publicēts tuvākajā laikā, bet aicinām izteikt savu vēlmi strādāt ...

14.04.2022

Preiļu novada pašvaldība gatavo humanitārās palīdzības kravu, ko plāno sūtīt sadraudzības pašvaldībai Ņežinai Ukrainā, un aicina arī citus, kuri vēlētos atbalstīt iedzīvotājus Ņežinā, Čerņihivas rajonā kopumā, kā arī Bučā, pievienoties ar savu ieguldījumu. Valkas novada pašvaldība aicina arī Valkas ...

14.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Poruka ielā 8, kadastra apzīmējums 9401 004 0149, platība 3 534 m2, atbilstoši pievienotai zemes vienības daļas izvietojuma shēmai.     Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir paredzama ...

14.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama zemes vienība Valkā, Blaumaņa ielā 4B, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 9 009 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Nomai ir pieejamas daļas no zemes vienības, Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu ...

14.04.2022

2022.gada 13. aprīlī Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība :   1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai talantīgo skolēnu radošās dienas “Lielais domātājs” pasākumā. Ziņo – ...

13.04.2022

Šodien, 12. aprīļa, Rīga TV24 raidījumā "Ziņu TOP" attālinātā veidā interviju sniedza Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Raidījumā tika pārrunātas aktuālākās tēmas par atjaunojamo  enerģijas resursu izmantošanu elektroapgādei Latvijā, karu Ukrainā ...

12.04.2022

2022.gada 13.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par saistošo noteikumu Nr.____ “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo ...

12.04.2022

SIA “ZAAO” (ZAAO) nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus astoņu novadu teritorijās, ik gadu ieviešot arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Liels atbalsts ieceru īstenošanā ir klienti un sadarbības partneri, ar kuriem kopā tiek rasti vides ...

12.04.2022

Saistībā ar vēja un saules paneļu parku attīstību Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)  vēlas identificēt lielos zemes īpašniekus, kam pieder vairāk kā 100ha  jebkāda veida zeme (lauksaimniecības, mežs, purvs). Aicinām zemes īpašniekus, kas atbilst šim kritērijam pieteikties ...

12.04.2022

Īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta finansētu projektu "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana", Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pašvaldībām ir sagatavojusi piedāvājumu piecu pašvaldību sadarbības tīklu darbībai projekta ...

12.04.2022

2022.gada 13.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai talantīgo skolēnu radošās dienas “Lielais domātājs” pasākumā. Ziņo ...

12.04.2022

Lieldienu zaķa skrējiena laikā, 18. aprīlī, laika posmā no 12:00 - 12:30 autovadītājiem jāpievērš īpaša uzmanība pārvietojoties pa Raiņa, Blaumaņa, Tālavas un Beverīnas ielām. Latvijas - Igaunijas skrējiena laikā, 23. aprīlī, laika posmā no 12:00 - 13:00 jāievēro piesardzība Sēlijas, Latgales un Rīgas ielas ...

11.04.2022

  No 20. aprīļa, Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, trešdienās norisināsies veselības veicināšanas aktivitātes - vingrošana jaunajām māmiņām.   Nodarbības notiks trešdienās ...

11.04.2022

2022.gada 13.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 9.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par *** iesnieguma izskatīšanu. Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   Ziņojumi, iesniegumi un citi ...

11.04.2022