25.01.2023
Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

 

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes platība, ha

Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) bez PVN, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu – 28.00 euro

 

VALKAS PILSĒTA

 

Valka

9401 008 0567

Celtnieks 4A

0.12

28.001

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100 A

0.19, ir iespēja vienoties par mazāku platību

28.001

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

28.001

Valka

9401 008 0601

Celtnieks 114

0.07

28.001

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

28.001

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

28.00

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

28.001

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

28.001

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

28.00

Valka

9401 008 0640

Celtnieks 153

0.0939

28.00

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

28.001

 

VALKAS PAGASTS

 

Valkas pagasts

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0299

Bērzezers 41

0.06

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

28.001

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

28.001

 

!1Vasarnīcu teritorijā pieejamo zemes gabalu nomas maksa var tikt samazināta, piemērojot koriģējošu koeficientu procentos -15 % apmērā, pamatojoties uz izvērtējuma tabulas 3.2. punktu, uz laiku līdz vienam gadam.


Informāciju sagatavoja:

Jānis Vindēls

Juridiskās nodaļas

Nekustamo īpašumu speciālists

e-pasts: janis.vindels@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.