19.01.2023
Apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēdes darba kārtība (11.01.2023.)

2023.gada 20.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 9.30

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Darba kārtība:

1.     Par Valkas novada pašvaldības Sekretariāta nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Daniels Minajevs, Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks juridiskajos jautājumos

 

2.     Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajām dotācijām no Valkas novada pašvaldības 2023.gada budžeta

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

3.     Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4.     Par saistošo noteikumu Nr.… „Valkas novada pašvaldības 2023.gada budžets” projekta apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

5.     Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.