2022. gada 29. decembrī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Vienības Gatve 4, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0205 sadalīšanai; 2.      ...

27.12.2022

Neatkarīgo ekspertu grupa par Eiropas Vietējo pašvaldību hartu apvieno ekspertus no 46 Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas sniedz zinātnisku un ekspertu palīdzību Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam saistībā ar tā pamatuzdevumu - demokrātijas stiprināšana vietējā un reģionālā līmenī.   Ņemot ...

27.12.2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumta seguma apjomu Latvijas pašvaldībās, lai izstrādātu atbalsta pasākumu mājsaimniecībām (prioritāri sociāli mazaizsargātām un trūcīgām/maznodrošinātām personām). Valsts atbalsta pasākumi paredzēti ...

27.12.2022

    2022. gada 16. jūnijā starp Valkas novada pašvaldību un SIA “Lagron”, reģ. Nr. 41503055270, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” ražošanas ēkas būvniecību “Spundenieki”, ...

27.12.2022

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) aicina uz atbildīgu rīcību arī pēc svētkiem un brīdī, kad esiet nolēmuši, ka svētku rotas – egles – laiks jūsu mājās ir noslēdzies, izvēlēties sev atbilstošo veidu, kā to nodot vai izmantot tālāk.    Lai nodrošinātu, ka egles nenonāk kopējā ...

27.12.2022

2022.gada 29.decembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Domes sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un ...

27.12.2022

  Valkas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010). Projekts tika īstenots LEADER programmas, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

23.12.2022

Ļauj gaismas straumei tecēt sirdij cauri, Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes, No mīlestības silto vārdu auras Lai atkal sasilst mūsu dvēseles! /Kornēlija Apškrūma/   Gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 2023. gadu!   Valkas novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētājs Vents ...

23.12.2022

Labklājības ministrija sāk apjomīgu sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Daudzveidīgās aktivitātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz 2023. gada ...

23.12.2022

Vakar, 21. decembrī, ar smagās tehnikas palīdzību tika uzsākta vidi degradējošo ēku Parka ielā 2/1 un Parka ielā 2/2, Valkā demontāža.   Ēku demontāžu veic pilnsabiedrība “Demolition Union”. Nojaukšanas darbus plānot pabeigt līdz šā gada 29. decembrim. Pēc abu ēku nojaukšanas tiks veikta ...

22.12.2022

23.decembrī: Klientu apkalpošana klātienē un attālināti tiks veikta no plkst. 8.00 līdz 15.00. RAAC Daibe darba laiks no plkst. 8.00 līdz 15.00. EKO laukumu darba laiks saīsināts par 1 stundu. Darba laiki pieejami ŠEIT.   No 24. līdz 26.decembrim: Klientu apkalpošana un klientu pieteikumu apstrāde ...

21.12.2022

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros janvāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, Valkā, ...

21.12.2022
20.12.2022

Ņemot vērā laikapstākļus, ūdenstilpju faktisko ledus stāvokli un meteroloģiskās prognozes, 2022. gada 19. decembrī Valkas novada pašvaldība izdevusi rīkojumu par publisko ūdenstilpju nedrošā ledus laika periodu. Šajā periodā iedzīvotājiem ir aizliegts atrasties uz Valkas novada teritorijā esošo publisko ...

20.12.2022
19.12.2022