Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.13.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle   Darba kārtība : 1. Par sniega novietošanu ielas malā un ceļazīmes uzstādīšanu Blaumaņa ielā, Valkā Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks 2. ...

13.01.2023

Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.10.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle   Darba kārtība: 1.Nevalstisko sporta organizāciju ziņojumi par 2022.gadā paveikto: 1.1. Informatīvs ziņojums par Biedrības VEF basketbola akadēmija Valka darbību Ziņo – Jānis ...

13.01.2023

Sēde sasaukta plkst. 8.30 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība:  1. Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja   Ziņojumi, ...

10.01.2023

Domes ārkārtas sēde sasaukta 2023.gada 11.janvārī, plkst. 10.00 Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu ...

10.01.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā atbalsta pasākumus mājsaimniecībām (prioritāri sociāli mazaizsargātām un trūcīgām/maznodrošinātām personām), un veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumtu seguma apjomu Latvijas pašvaldībās.   Valsts atbalsta pasākumi ...

10.01.2023

INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā     Depozīta sistēmas dzērienu iepakojums, kas Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra, ir ...

09.01.2023

Tuvojas februāris, kad pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem izsūtīs paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Lai samazinātu papīra un pasta sūtījumu resursu izmantošanu, Valkas novada pašvaldība aicina nodokļa maksātājus pāriet uz paziņojuma saņemšanu elektroniskā formātā.   Šobrīd ...

09.01.2023

No 2023.gada Valkas novada pašvaldības saņemtos rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Nekustamā īpašuma nodokli, var samaksāt arī lielveikala tīkla "Maxima" veikalos visā Latvijā. Tā ir iespēja ērtāk apmaksāt izsniegtos rēķinus, veicot ikdienas pirkumus tuvu mājām, kā arī iespēja apmaksāt rēķinus ...

09.01.2023

  Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka Valkas un Valgas pašvaldība ir īstenojusi kopīgu projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. ...

05.01.2023

  Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – ...

04.01.2023

Pateicamies Novoarhangeļskas pašvaldībai par saņemto Jaunā gada sveicienu!   "Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība 2023. gadā būs veiksmīga un izdevīga mūsu pilsētu iedzīvotājiem. Esam pateicīgi par solidaritāti ar Ukrainu, par Latvijas ticību neatkarīgai un brīvai Ukrainai. Lūdzu, pieņemiet manus sirsnīgos sveicienus ...

02.01.2023

31.decembrī, Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā klātesošos priecēs lāzera un uguns skulptūru šovs, kura laikā tiks pārtraukts tuvumā esošo ielu apgaismojums no plkst. 23:45.  Rīgas ielas posms no Valkas pilsētas kultūras nama līdz Raja ielai; Sēlijas ielas posms; Raiņa ielas posms; Latgales, Zvaigžņu, ...

29.12.2022

27.decembrī norisinājās pirmā tiešsaites tikšanās ar Novoarhangeļskas pašvaldību (Ukraina), apspriežot turpmākās sadarbības iespējas.   “Šis gads mums visiem šķita grūts. Taču, neskatoties uz visām grūtībām, mēs redzam spēcīgu atbalstu un gatavību sadarbībai no Eiropas partneru ...

29.12.2022
28.12.2022

27. decembrī Valkas novada pašvaldības vārdā 100 gadu jubilejā vijciemieti Ievu Punduri devās sveikt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs Valdis Šaicāns.Valkas novada pašvaldības pārstāvji simtgadnieci Ievu sveica ...

27.12.2022