No 11. oktobra Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības.   Ārkārtējās situācijas laikā Valkas novada pašvaldības darbinieki, kuriem darba specifika to ļauj, ...

12.10.2021

Informējam, ka ārkārtas situācijas laikā Valkas novada pašvaldības kasē, Semināra ielā 29, Valkā pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā  jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts), un tikai pēc iepriekšējā pieraksta.   Pēc ...

12.10.2021

Šodien, 12.oktobrī, plkst. 13:05 Latvijas Radio 1 ēterā raidījumā "Krustpunktā" viesosies Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Krustpunktā” radio eterā dzirdams darba dienās plkst. 12.30, kura laikā diskutē par aktuālajiem notikumiem, un ...

12.10.2021

  Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

11.10.2021

Apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus. Pašlaik pieņemts lēmums, ka ierobežojumi ir spēkā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.   Svarīga ...

11.10.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu NEOPLAN N312K (valsts reģ.Nr. KF4974, reģistrācijas gads - 2004., tehniskā apskate līdz 01.03.2021.), nosacītā cena 7438,02 EUR bez PVN. Pasažieru autobuss pieder Valkas novada pašvaldībai, reģ. apliecības Nr.AF1886526.   Izsoles ...

08.10.2021

Sākot no 2021. gada 11. oktobra, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pakalpojumus klātienē sniegs tikai “zaļajā režīmā”. Tas nozīmē, ka turpmāk gan VID darbinieki, gan klienti visā Latvijā varēs sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem sadarbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem.   Arī turpmāk ...

08.10.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas ielā 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās ...

08.10.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9452 011 0216 “Lucīši” 0.6 Rezerves ...

07.10.2021

Valkas novada Sociālais dienests steidzami aicina darbā aprūpētāju (uz noteiktu laiku).   Darba pienākumi - pensionāru un invalīdu aprūpe mājās. Bruto alga - 3,91EUR/h.   Sīkāku informāciju var saņemt zvanot Sociālo pakalpojumu daļas vadītājai Ivetai Porietei 64725938 vai 28374397 vai rakstot iveta.poriete@valka.lv     Informāciju ...

07.10.2021

Valkas novada pašvaldība aicina Vijciema pagasta, Valkas pagasta, Zvārtavas pagasta māju saimniekus un iedzīvotājus neglabāt ārā augļus un dārzeņus, pēc iespējas augļus novākt arī no augļukokiem, kā arī salasīt nobirušos augļus no zemes un novietot pagrabā vai citā slēgtā telpā. Novietot slēdzamos šķūņos ...

07.10.2021

Ceturtdien, 7. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova aicināta piedalīties starptautiskās organizācijas “Baltijas Jūras valstu starpreģionālā sadarbība” (BSSSC) organizētajā paneļdiskusijā par reģioniem un pilsētām kā zaļā kursa un digitālās ...

07.10.2021

No šī gada 1. oktobra koordinatora remigrācijas jautājumos amatā Vidzemes plānošanas reģionā darbu uzsāk Eva Meijere. Vidzemes remigrācijas koordinatore turpinās iepriekšējo koordinatoru iestrādes, sniedzot potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem individuālas bezmaksas konsultācijas (personalizētus piedāvājumus) ...

06.10.2021

2021.gada 7. oktobrī Sēde sasaukta pulksten 11:00   Sēdes norises vieta: nolūkā ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, domes sēde tiks organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku “Zoom”, nodrošinot deputātu un speciālistu dalību tiešsaistē.   Pieslēdzoties domes sēdei, lūdzam ...

06.10.2021

Valkas novada pašvaldība aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas valsts ...

06.10.2021