2023. gada 24. februārī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par grozījumiem nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 26, Varoņu iela 26A zemes ierīcības projektā; 2.      Par adreses un nosaukuma “Zāģētava”, Kārķu pagasts, Valkas ...

21.02.2023

Šonedēļ Vidzemes plānošanas reģiona organizētās “Vidzemes inovāciju nedēļas 2023” ietvaros, SIA “ZAAO” aicina pārbaudīt savas zināšanas virtuālajā spēlē "Uzdrīksties mainīties", atbildēt uz jautājumiem un laimēt pārsteiguma balvas.   No 20. līdz 24.februārim, apmeklējot Vidzemes ...

20.02.2023

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, Valkas novada pašvaldība nodod saistošo noteikumu projektu “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Valkas novadā” sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.   Šādi saistošie noteikumi ...

20.02.2023

2023.gada 23.februārī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Domes sēdei nodoršināta arī videotranslācija Valkas novada pašvaldības oficiālajā YouTube kontā: ŠEIT     Darba kārtība: 1.     ...

20.02.2023

Trešdien, 15. februārī, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis tikās ar Satiksmes ministru Jāni Vitenbergu, lai aktualizētu jautājumu par tranzīta ielas Valkas pilsētā pārbūves projektu.   2021.gadā Valkas novada pašvaldība Satiksmes ministrijai iesniedza projekta pieteikumu ...

20.02.2023

Trešdienas, 15. februāra, Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par Valkas novada devīzi jeb saukli.   Lai veicinātu Valkas novada atpazīstamību plašākā mērogā, tiek strādāts pie jaunas vizuālās identitātes. Viens no vizuālās identitātes elementiem ir novada ...

16.02.2023

Pamatojoties uz likuma “Pašvaldību likums” 46.panta trešo daļu, Valkas novada pašvaldība nodod publiskai apspriešanai saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”.   Ar saistošo noteikumu projektu ...

16.02.2023

Pagājušā gada decembrī Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ceturto gadu pēc kārtas izsludināja aptauju, lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par to, kādām kultūras jomām šogad būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros.   Gandrīz mēnesi ilgušajā aptaujā vidzemnieki varēja izteikt ...

16.02.2023

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina interesentus vēl līdz 23. februārim iesniegt savu projekta pieteikumu šī gada pirmajā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunatnes jomas projektu konkursā. 2022. gadā ES programmu projektu konkursos ...

16.02.2023

Š.g. 12. februārī stājās spēkā grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Saskaņā ar šiem grozījumiem, no 15. februāra pieteikties valsts atbalstam apkures izdevumu segšanai var arī tās mājsaimniecības, kas apkurei izmanto sašķidrināto gāzi un marķēto dīzeļdegvielu.   Sašķidrinātās ...

15.02.2023
14.02.2023

2023.gada 15.februārī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.     Par zemes vienības atsavināšanu Vijciema pagastā Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības ...

14.02.2023

Apvienojot ministriju, pašvaldību pārstāvjus un politiķus, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzējus, Vidzemes plānošanas reģions pasākumā “Zīmējam nākotni” janvāra izskaņā aizsāka plaša mēroga diskusiju par deinstitucionalizācijas (DI) procesa attīstību pašvaldībās, beidzoties Eiropas savienības ...

13.02.2023

Jau piekto gadu pēc kārtas no 20. līdz 24. februārim notiks Vidzemes inovāciju nedēļa 2023, kuras laikā ikviens vidzemnieks tiks aicināts iedzīvināt inovācijas savā ikdienas dzīvē. Arī šogad SIA “ZAAO” aktīvi piedalīsies šajā pasākumā, sākot ar aicinājumu ikvienam pārbaudīt savas zināšanas virtuālajā ...

13.02.2023

2023.gada 13.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība: 1.     Par sociālās aprūpes stundu likmes paaugstināšanu projektā „Vidzeme iekļauj” Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta ...

13.02.2023