20.02.2023
Valkas pašvaldība lūdz Satiksmes ministrijas atbalstu nozīmīgas tranzīta ielas Valkas pilsētā pārbūves pabeigšanai

Trešdien, 15. februārī, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis tikās ar Satiksmes ministru Jāni Vitenbergu, lai aktualizētu jautājumu par tranzīta ielas Valkas pilsētā pārbūves projektu.

 

2021.gadā Valkas novada pašvaldība Satiksmes ministrijai iesniedza projekta pieteikumu “Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve”. Pašvaldībai no Satiksmes ministrijas tika piešķirts līdzfinansējums valsts budžeta apakšprogrammas “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir 2022. - 2023.g.

 

“Tranzīta ielas rekonstrukcijas projekts ir iesākts. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo līdz šim šajā ceļa posmā nebija ietvju, bet ir liela satiksmes intensitāte, kas rada apdraudējumu gājēju drošībai. Paļāvāmies, ka katru gadu daļēji to līdzfinansēs valsts, jo tranzīta ielām no  valsts programmas paredzēts finansējums,” komentē pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

2022. gada jūlijā Valkas novada pašvaldība iesniedza Satiksmes ministrijai 2023.gada valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai pieprasījumu tranzīta ielas pārbūves pabeigšanai, lūdzot piešķirt papildus finansējumu 2023.gadam.

 

Pērnā gada nogalē saņēmām atbildi, ka Valkai papildus finansējums nav piešķirts. Savukārt, ar Valkas pašvaldības budžeta līdzekļiem, pārbūves izmaksas segt pilnībā nav iespējams. Tādēļ gribam vērst sabiedrības un Satiksmes ministrijas uzmanību, ka šis jautājums būtu jārisina, un arī no valsts puses jāturpina līdzfinansēt, lai šogad varētu šo projektu pabeigt,” situāciju skaidro V. A. Krauklis.

 

Būvdarbu veicējs SIA “ACBR” 2022. gadā Zemgales ielas posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai izbūvēja asfalta pirmo kārtu. Asfalta otro un trešo kārtu un ietvju izbūvi paredzēts pabeigt 2023.gada pirmajā pusē.

 

Redzam, ka kopš kara darbības sākuma Ukrainā, satiksmes intensitāte iepriekšminētajā ceļa posmā ir pieaugusi. Acīmredzot loģistikas ceļi ir mainījušies, jo pieaudzis tieši smago kravas mašīnu skaits. Šī ceļa rekonstrukcija ir ļoti nozīmīga, vēl jo vairāk, jo tas ir oficiāls Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ceļš.”

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.