Valkas novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tālavas iela 12, Valka, Valkas novads, ko veido:   1)      ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112 001 daļa, kas sastāv no sekojošām telpām: Nr.1, platība ...

04.11.2022

Vidzemes plānošanas reģions kļūst par pirmo dalībnieku no Latvijas, kas pievienojies Eiropas Komisijas misijai ”Pielāgošanās klimata pārmaiņām” ar mērķi veicināt aktīvāku pasākumu īstenošanu pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. Līdz šim misijā “Pielāgošanās klimata ...

03.11.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros novembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, ...

03.11.2022

Šonedēļ saņēmām priecīgu vēsti, ka Valkas novada pašvaldības dāvinātais autobuss jau tiek lietderīgi izmantots izglītības programmu nodrošināšanai.   Lai arī sākotnēji autobuss tika plānots Mariupoles pilsētas liceja skolas audzēkņu pārvadājumiem, to nolemts izmantot topošo policistu – ...

02.11.2022

Valkas novada pašvaldība atgādina – līdz 2022. gada 15. novembrim veicams ceturtais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.   Nomaksāt nodokli, iespējams internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, kā arī Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldēs.   Valkas ...

02.11.2022

Sestdien, 19. novembrī, Valkas pilsētas kultūras namā notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. un Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 105. gadadienas svētku sarīkojums “Daudz laimes Tev, Latvija mana!”   No plkst. 16.00 1.stāva foajē būs svētku tosts ar Valkas novada pašvaldības vadītājiem.   Plkst. ...

01.11.2022

  2022. gada 28. oktobrī starp Valkas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīta Vienošanās par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši ...

01.11.2022

Sēde sasaukta 2022.gada 2.novembrī, plkst. 8.30 Sēdes norises vieta: Sēdes norises vieta: attālināti – tiešsaistes platformā ZOOM   Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un uzvārdu. Pieslēgšanās saite:Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81492688146?pwd=VlpURktaMEZOMjYyVE9kelZaVkl2QT09 ...

01.11.2022

Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. un Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 105. gadadienā, 19. novembrī, Valkas pilsētas kultūras namā tiks apbalvoti Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstu laureāti.   Ar Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, ...

01.11.2022

Šodien, 1. novembrī plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm ...

01.11.2022

27. oktobra Valkas novada pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja trīs ielu nosaukumu pārdēvēšanu Valkas pilsētā. Friča Roziņa iela pārdēvēta par Voldemāra Roberta Zāmuela ielu, Puškina iela par Kārļa Skalbes ielu, Oškalna – par Smēķu ielu.   Ielas nolemts pārdēvēt ņemot ...

31.10.2022

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par kavalieri ilggadējo bijušo 11. Valkas mazpulka vadītāju, laikraksta "Mazpulks" redaktori Silviju Doršu, vēsta paziņojums Latvijas valsts prezidenta mājaslapā.   Ierosinājumu ...

31.10.2022

Ņemot vērā lielo atsaucību, Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa pagarina termiņu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem pieteikties lapu izvešanai. Aicinām privātmāju iedzīvotājus pieteikties līdz šīs darba nedēļas beigām - 4.novembrim.   Iedzīvotāji aicināti iegādāties ZAAO kubīgos ...

31.10.2022

Sestdien, 29. oktobrī, Valkas – Valgas centrā (laukumā pie autoostas) notiks Latvijā izvietotās Kanādas un Igaunijā izvietotās Apvienotās Karalistes vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas informatīvais pasākums, lai demonstrētu alianses vienotību un gatavību nodrošināt Baltijas valstu aizsardzību.   Pasākuma ...

28.10.2022

Šodien, 28. oktobrī, Valkas novada pašvaldībā notika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona organizētā Igaunijas – Latvijas pārrobežu attīstības teritorijas tikšanās ar Igaunijas pierobežas aprinķu (Pērnavas, Viru, Valgas, Viljandes) pārstāvjiem un ierēdņiem no Tallinas.   Sanāksme organizēta ...

28.10.2022