Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 92”, kadastra apzīmējums 9401 008 0712, platība 0.06 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021

2021. gada 28. augustā sadarbībā ar Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolu norisinājās pārgājiens - ģimeņu sporta diena “Atvadas vasarai” projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ietvaros.   Pasākuma mērķis ir saaicināt kopā Valkas novada ģimenes, lai kopīgi ...

31.08.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu ...

30.08.2021

1. septembrī Valkas pilsētā ar svētku gājienu tiks atzīmēta Zinību diena.   Skolēniem aktivitātes sāksies plkst. 9.00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolas ēkās Ausekļa ielā 5 un Raiņa ielā 28A. Pēc tam audzēkņi ar skolotājiem dosies svētku gājienā uz Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centru, kur paredzēta Zinību ...

30.08.2021

Šī gada 3., 4. un 5. septembrī Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljona atbildības teritorijā, Valkas novada Valkas un Vijciema pagastā, kā arī Valmieras novada Plāņu, Trikātas un Vaidavas pagastā notiks bataljona militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot karavīru un zemessargu militārās prasmes, lai varētu ...

30.08.2021

2021. gada 30. augustā Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Blaumaņa iela 18, sadalīšanai; 2.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības Valkā, “Žurbi” sadalīšanai; 3.     ...

27.08.2021

Šodien, 27. augustā tika pasniegts Valkas novada pašvaldības Pateicības raksts "Par ilggadīgu, ļoti profesionālu darbu Valkas novada pašvaldības un tās iedzīvotāju labā" iekšējās kontroles galvenai speciālistei Antrai Ķīkulei. Pateicības rakstu pasniedza Valkas novada pašvaldības ...

27.08.2021

Neskatoties uz tobrīd spēkā esošiem ierobežojumiem klātienes pasākumiem, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu "Latvijas Bērnu atbalsta fonds" šovasar rada iespēju īstenot trīs vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Jau ceturto gadu šīs nometnes ir veids, ...

27.08.2021

2021. gada augusta izskaņā un septembrī darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām būs pieejami informatīvi semināri un dažādu veidu projektu darbnīcas, bet  starptautisko pasākumu interesentiem būs iespēja reģistrēties dalībai jaunatnes lietu forumā Slovēnijā. Visi pasākumi ir bezmaksas, dalībai ...

24.08.2021

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst. 09:00, Valkā, ...

24.08.2021

  Projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ietvaros 28. augustā tiek organizēts pārgājiens ģimenēm ar sportisku aktivitāšu kontrolpunktiem.   Starts un finišs Valkas pilsētas stadionā. Komandu reģistrācija no 10.00-11.00. Pieteikšanās pie Ineses ...

23.08.2021

2021. gada 26. augustā Sēde sasaukta pulksten 10:00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārttība: 1.   Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšanu Ziņo – Natālija Dubrovska, Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja   2.   ...

23.08.2021

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 31.kongresā piektdien, 20.augustā, par organizācijas priekšsēdi uz turpmākajiem četriem gadiem ievēlēts tās līdzšinējais vadītājs Gints Kaminskis, kurš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Kongresā arī apstiprināti grozījumi LPS statūtos, kas noteiks turpmākos ...

20.08.2021

Šodien, 20.augustā, Salacgrīvā notiek 31. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kongress, kurā notika LPS valdes, priekšsēža un vietnieku vēlēšanas. Par LPS priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   LPS Kongresā ...

20.08.2021
20.08.2021