Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros joprojām turpinās. Iepriekš jau ziņojām, ka uzņēmums SIA “BAZALTS” 15. aprīlī lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” noslēdzās jau 2020. gada 28. augustā. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Tagad tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai LAD, lai projekts skaitītos pilnībā īstenots un nodots.   Projekts ...

28.10.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, un projekts tuvojas noslēgumam. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību ...

28.10.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 29. oktobrī plkst. 10.00. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 4., 13. un 35.pielikumā. 2.   ...

26.10.2020

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir vērsusies pie Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas un frakcijām ar lūgumu rast iespēju grozīt Ministru kabineta apstiprināto 2021. gada valsts budžeta un pavadošo likumu projektus, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzes sarukuma kompensāciju ...

23.10.2020

Valkas novada pašvaldība piedāvā ilgtermiņa nomā bijušo robežsardzes ēku Semināra ielā 1, Valkā.   Nekustamais īpašums ar zemi atrodas pie pašas Latvijas-Igaunijas robežas,  netālu no topošā Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra. Tā ir izcila iespēja uzņēmējiem uzsākt vai attīstīt ...

23.10.2020

Rīga, 2020.gada 21.oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno iedzīvotāju informēšanas kampaņu par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu pilsētvidē ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām ...

21.10.2020

Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.   Šogad ...

20.10.2020

  Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru ...

19.10.2020
15.10.2020

Informējam, ka sakarā ar valstī noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem nolemts ATCELT š.g. 31. oktobrī paredzēto ''Lauku balli".   Iepriekš iegādātās biļetes uz pasākumu iespējams atgriezt Valkas Pilsētas kultūras namā, līdzi ņemot izsniegtās biļetes.   Informāciju sagatavoja: Valkas novada Tūrisma un ...

15.10.2020

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz ...

15.10.2020

12. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāvji tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai  iepazīstinātu ar transports pēc pieprasījuma pilotprojekta rezultātiem un secinājumiem, kā arī rosināja veidot atbalsta mehānismu mobilitātes nodrošināšanai lauku teritorijās.  Īstenotā pilotprojekta ...

15.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 13.pielikumā. Ziņo ...

14.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 35.pielikumā. Ziņo ...

14.10.2020