30.08.2022
Tiks uzsākta Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu zonas teritorijas labiekārtošana

2022.gada 29.jūnijā Valkas novada pašvaldības parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta "Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu zonas teritorijas labiekārtošana"  īstenošanai.

 

Projekts tika iesniegts kā augstas gatavības investīciju projekts un tam tika piešķirts finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” un Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.

 

Investīciju projekta mērķis ir: pašvaldības pakalpojuma infrastruktūras attīstība labiekārtojot ēkas "Čiekuriņi" teritoriju, Ērģemē, Ērģemes pagastā, Valkas novadā.

 

Investīciju projekta rezultāta ir plānots nodrošināt vides pieejamību iestādēm, kuras atrodas ēkā "Čiekuriņi", paredzot stāvvietas šo iestāžu klientiem (t.s. ar īpašām vajadzībām), bērnu vecākiem, sakārtot nožogojumu, bibliotēkas āra lasītava, gājēju ceļu tīkls un izveidot apgaismojumu šajās teritorijās, kā arī (150 m) pievadceļam līdz skolai, bērnudārzam un pārējām iestādēm. 

 

Kopējais investīciju projekta finansējums būvdarbiem ir 494864.53 EUR, tai skaitā piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 400 617,10 EUR, Valkas novada pašvaldības – 94247,43 EUR.

 

Projektā plānotos būvdarbus veiks SIA “TurTas”. Būvdarbus plānots uzsākt septembrī un pabeigt 2023. gada pirmajā pusē.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas

vadītāja – nodaļas vadītāja vietniece

t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.