26.08.2022
Valkas novadā tiks īstenots projekts "KONTAKTS"

 

No 2022.gada 29.augusta līdz 2023.gada 6.janvārim Valkas novada pašvaldībā ar Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atbalstu un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam finansējumu tiks īstenots projekts “Kontakts”.

 

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā un aktīvas un atbildīgas rīcības veicināšanai Valkas novadā tiks īstenots projekts "KONTAKTS", kurā iesaistījušās divas Valkas novada skolas –Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģemes pamatskola 

 

Projekta mērķis ir īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 

 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku prasmju, iemaņu un zināšanu attīstību.

 

Ar projekta palīdzību skolas vēlas risināt nesaprašanos, savstarpējās cieņas trūkumu un radīt kontaktu starp skolēniem un skolotājiem, veidot skolā drošu vidi skolēniem - saliedējoties, veidojot uzticību vienam pret otru.

 

Projekts "Kontakts" tiek īstenots  Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenoto konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

 

Informāciju sagatavoja:

Romina Meļņika,

Valkas novada pašvaldības

Jaunatnes lietu speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.