05.09.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībām un to daļām Valkā un Valkas pagastā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 26. augustā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ir attēlotas tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

“Celtnieks 202”, Valka, 9401 008 0359

Ir notikusi

3

110.00

Jogita Dica Kalniņa

“Dārziņi”, Valkas pagasts, 9488 010 0054

Ir notikusi

3

320.00

Edgars Teteris

“Kastanīši”, Valkas pagasts, 9488 010 0336

Ir notikusi

3

310.00

Edgars Teteris

“Tundras”, Valkas pagasts, 9488 010 0335

Ir notikusi

3

230.00

Edgars Teteris

“Dainas”, Valkas pagasts, 9488 010 0338

Ir notikusi

3

400.00

Edgars Teteris

“Ķiršlauks”, Valkas pagasts, 9488 010 0337

Ir notikusi

3

400.00

Edgars Teteris

“Vēžukrogs”, Valkas pagasts, 9488 009 0117

Ir notikusi

2

71.00

Valkas pagasta zemnieku saimniecība “Kalniņi”

“Centra kūtis”, Kārķu pagasts, 9466 005 0258

Atcelta

-

-

-

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.