23.12.2022
LM sāk apjomīgu sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu

Labklājības ministrija sāk apjomīgu sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Daudzveidīgās aktivitātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz 2023. gada novembrim. Tās tiks īstenotas sadarbībā ar nozares organizācijām – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, biedrībām “New Door”, “Reach for Change Latvia” un sociālo uzņēmumu “Visas Iespējas”.

 

Cikla pasākumi paredzēti dažādām mērķauditorijām – esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares interesentiem, pašvaldībām, investoriem un politikas veidotājiem, jauniešiem, biznesa inkubatoru dalībniekiem un organizācijām, kam ir iespējas un resursi veidot sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.

 

Esošajiem sociālajiem uzņēmumiem, kas vēlas vairot savu radīto sociālo ietekmi un stiprināt biznesa modeli, būs iespēja piedalīties astoņu mēnešu sociālās uzņēmējdarbības inkubācijas programmā. Pieteikšanās tai sāksies jau janvāra pirmajā nedēļā. Papildu inkubācijas programmai sociālajiem uzņēmumiem būs iespēja saņemt individuālu atbalstu sociālās ietekmes mērīšanā un pārvaldībā, savukārt vasarā notiks tīklošanās – saliedēšanās pasākumi pieredzes un informācijas apmaiņai. Tāpat esošie un arī topošie sociālie uzņēmēji varēs saņemt konsultatīvu atbalstu par investīciju piesaisti un dažādām citām tēmām, fokusējoties uz kapacitātes stiprināšanu tādās jomās kā biznesa modeļa un biznesa plāna attīstīšana, finanšu un sociālās ietekmes modelēšana, prezentēšanas prasmes.

 

Fiziskas un juridiskas personas, kurām ir ideja par sociālo uzņēmējdarbību, vai kuras šobrīd īsteno kādu sociālu projektu un vēlētos to pārvērst ilgtspējīgā, pelnošā biznesā, varēs piedalīties sociālās uzņēmējdarbības akcelerācijas programmā. Tās mērķis ir sniegt zināšanas un individualizētu ekspertu atbalstu topošajiem sociālajiem uzņēmējiem ceļā no idejas līdz ilgtspējīgam uzņēmējdarbības plānam, vienlaikus veicinot dalībnieku personīgo izaugsmi un izpratni par uzņēmējdarbību. Arī šai programmai pieteikšanās sāksies 2023. gada janvāra pirmajā nedēļā.

 

Savukārt 2023. gada rudenī tiks piedāvāts intensīvs semināru kurss veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības sākšanai “Sociālās uzņēmējdarbības skola”. Šīs mācības paredzētas sociālās uzņēmējdarbības interesentiem, ideju autoriem un iesācējiem sociālā biznesa jomā no visas Latvijas.

 

Aktivitāšu ciklā “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” norisināsies intensīvs un mērķtiecīgs darbs arī ar pašvaldībām – jau 2022. gada nogalē ir sākti informatīvie semināri to darbiniekiem par sociālās uzņēmējdarbības attīstību un sociālo uzņēmumu piesaistīšanu pašvaldības funkciju pildīšanai. Semināri notiks visās 43 pašvaldībās. Lai veicinātu sadarbību starp sociālajiem uzņēmumiem, dažādām organizācijām, plānošanas reģioniem, valsts un pašvaldību iestādēm tiks organizētas reģionālās domnīcas, kur iesaistītās puses izstrādās rīcību plānus nozares tālākai attīstībai. Savukārt organizācijas un dažādu interešu grupas, kas potenciāli varētu attīstīties kā sociālie uzņēmumi, būs aicinātas piedalīties praktiskajās darbnīcās par sociālā biznesa modelēšanu. Notiks arī plašāka mēroga informatīvie semināri ar sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku un sociālo uzņēmēju dalību.

 

Aktivitāšu ciklā paredzēts arī sniegt priekšlikumus sociālās uzņēmējdarbības un sociālās ekonomikas aspektu integrēšanai citu jomu plānošanas dokumentos un aktivitātēs, kā arī tiks veikta Latvijas sociālo uzņēmumu aptauja par sociālās ietekmes mērīšanu.

 

Plašāka informācija un dalības pieteikšana visos aktivitāšu cikla pasākumos būs pieejama Labklājības ministrijas mājaslapas www.lm.gov.lv sadaļā "Jaunumi", kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Facebook kontā un mājas lapā www.sua.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.