13.01.2023
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (16.01.2023)

Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.10.00

Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle

 

Darba kārtība:

1.Nevalstisko sporta organizāciju ziņojumi par 2022.gadā paveikto:

1.1. Informatīvs ziņojums par Biedrības VEF basketbola akadēmija Valka darbību

Ziņo – Jānis Butāns, atbildīgā persona

1.2. Informatīvs ziņojums par Biedrības Florbola klubs Valka darbību

Ziņo – Ilvars Rullis, atbildīgā persona

1.3. Informatīvs ziņojums par Biedrības Volejbola klubs Valka darbību

Ziņo – Jānis Bomiņš, atbildīgā persona

1.4. Informatīvs ziņojums par hokeja kluba “Vijciems” darbību

Ziņo -  Valdis Šaicāns, Juris Kalniņs,  hokeja kluba pārstāvji

1.5. Informatīvs ziņojums par biedrību “VBK LOTOS” darbību

Ziņo - Aleksandrs Božeņetskis – biedrības “VBK LOTOS” jauniešu treneris

1.6. Informatīvs ziņojums par biedrību “Futbola klubs “Valka”” darbību

Ziņo - Raivis Graņics – biedrības “ Futbola kluba “Valka”” valdes loceklis – treneris

 

2. Par jaunas amata vietas izveidi Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolā

Ziņo – Inese Kāposte, Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola

 

3.Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas labiekārtošanai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4.Par Valkas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.Par grozījumiem Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.Par Valkas novada  amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023.gadā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.Par Lugažu un Sēļu bibliotēku turpmākās darbības izvērtēšanu

Ziņo – Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

Informatīvie jautājumi

8. Par Valkas pilsētas kultūras nama 2022.gada atskaiti un plānoto 2023.gadā

Ziņo – Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas kultūras nama direktors

 

9.Par Dziesmu un deju svētkiem

Ziņo -  L.Lāne, Kultūras darba organizatore

 

10. Par Izglītības likuma grozījumiem (izglītības pārvalde, izglītības ekosistēma, izglītības kvalitāte)

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11.Par Kultūras centru likumu

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.