13.01.2023
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (16.01.2023.)

Komiteja sasaukta 2023. gada 16.janvārī plkst.13.00

Norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zāle

 

Darba kārtība :

1. Par sniega novietošanu ielas malā un ceļazīmes uzstādīšanu Blaumaņa ielā, Valkā

Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks

2. Par ierosinājumu uzstādīt ceļa zīmi Smilšu ielā, Valkā

Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks

3. Par ierosinājumu uzstādīt ceļa zīmi Semināra ielā, Valkā

Ziņo – Nauris Ozols, izpilddirektors

4. Par ēkas piešķiršanu Komunālās saimniecības nodaļas darbības nodrošināšanai

Ziņo – Dainis Lapiņš, Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

5. Par projektu zemes vienībā "Meža Tači"

Ziņo - Agnis Birkavs, pašvaldības domes deputāts

6. Par grozījumiem Pilsētas  teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku amatu vietu un darba samaksas sarakstā

Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks

7. Par grozījumiem Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku

amata vietu un darba samaksas sarakstā

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs

 

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.