14.11.2022
Attīstību lietu komitejas darba kārtība (16.11.2022.)

2022. gada 16. novembrī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.     Par Vijciema pagasta Celīškalna pastaigu un izziņu taku dizaina satura koncepcijas projektu

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs

 

2.     Par Fr.Roziņa ielas, Valkā iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Vilmārs Vesingi, pašvaldības domes priekšsēdētājā vietnieks

 

3.     Par Ausekļa ielas bunkuru Valkas pilsētā teritorijas attīstību

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.