27.09.2022
Kā saņemt valsts atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensācijai

No 1.oktobra iedzīvotāji Valkas novadā var sākt pieteikties valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.

 

No 3.oktobra pieteikumus varēs iesniegt arī klātienē:

 • Valkas pilsētas un pagasta iedzīvotāji: Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Rīgas ielā 25, Valkā;
 • Ērģemes pag. iedzīvotāji:  Ērģemes pagasta VPVKAC “Čiekuriņi”, Ērģemē;
 • Vijciema pag. iedzīvotāji: Vijciema pagasta pārvaldē „Dalderi”, Vijciemā;
 • Kārķu pag. iedzīvotāji: Kārķu pagasta pārvaldē “Ausmas”, Kārķu pag.;
 • Zvārtavas pag. iedzīvotāji: Zvārtavas pagastu pārvaldē „Luturskola”, Zvārtavas pag.

 

Atbalsta periods un pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 

1. Ja apkurei izmanto malku, kurai NAV maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.

 

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

 Atbalsta veids: 

 • 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)

 

2. Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas).

*Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 100 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3 (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3)

*Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 euro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 15 euro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu PIEMĒROS AUTOMĀTISKI rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.

 Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh

 

4. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no 01.11.2022. līdz 30.04.2023. 

Atbalsta periods noteikts no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Rēķins par elektroenerģiju *

* Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Atbalsta veids:

 • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh

 

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Vairāk valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Valsts kancelejas mājaslapā.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar Valkas novada VPVKAC speciālistiem zvanot uz tālr.nr. 66954878.

 

 

 

 

Infografikas par atbalsta pasākumiem:

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.