30.11.2022
Pabeigta Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana

Valkas novada pašvaldība uzsākusi projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”, projekta ietvaros tika izbūvēti gājēju celiņi plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais garums 240m), celiņi veidoti no grants seguma. Teritorijā uzstādīti 5 apgaismes ķermeņi ar saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas tumšajā laikā. Uzstādīta nojume ar izbūvētu platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus.

 

Lai pilnveidotu plānoto teritoriju, tad, atskaitot projektā paredzētās aktivitātes, Valkas pagasta pārvalde veikusi papildus darbus saimnieciskā kārtā – uzstādīti 5 parka soliņi, pārvietotas esošās šūpoles, izveidoti koku un krūmu stādījumi, atjaunoti pludmales volejbola un ielu basketbola laukumi. Atpūtas teritorijas vidū ir izveidota ugunskura vieta, kuru nākamajā gadā plānots pilnveidot.

 

Projekta mērķis ir veicināt izklaides un atpūtas iespēju attīstību Valkas pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijā, labiekārtojot esošo infrastruktūru un uzstādot mūsdienīgu apgaismojumu. Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros Projekta kopējās izmaksas ir 43 758,16 EUR, attiecināmās izmaksas veido 29 994,68 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 26 995,21 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 2999,47 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas 13 763,48 EUR.

 

Šī gada 10. decembrī plkst. 12:00 notiks Sēļu ciema publiskās ārtelpas atklāšanas pasākums kopā ar Ziemassvētku eglītes iedegšanu. Laipni aicināti visi novada iedzīvotāji!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš,

Valkas novada pašvaldības

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.