07.03.2023
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienībām Valkas novadā

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Izsoles solis

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valkas pagasts, 9488 004 0062

“Kņaziņi”

0.96

52.00

5.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Ērģemes pagasts, 9452 005 0060

“Ievulēni”

1.218

73.00

10.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Kārķu pagasts, 9466 007 0054

“Dibenleja”

2.8

170.00

20.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Valkas pagasts, 9488 010 0104

“Sietiņi”

1.2

71.00

10.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

 

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

 

Pieteikumā norādāmai piedāvātajai nomas maksai ir jābūt vismaz “Sākotnējā nomas maksa gadā” plus viens “solis”, piedāvājot augstāku nomas maksu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 30. marta plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2023. gada 31. martā, ZOOM vidē, paredzot izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“Kņaziņi”

10.00 – 10.15

“Dibenleja”

10.30 – 10.45

“Ievulēni”

10.15 – 10.30

“Sietiņi”

10.45 – 11.00

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA: WORD/PDF

LĪGUMA PROJEKTS – “Kņaziņi”

LĪGUMA PROJEKTS – “Ievulēni”

LĪGUMA PROJEKTS – “Dibenleja”

LĪGUMA PROJEKTS – “Sietiņi”

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.