06.03.2023
Atgādinām par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu par saistošiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Valkas novadā”

Atgādinām, ka viedokli un priekšlikumus par izstrādāto saistošo noteikumu projektu iespējams iesūtīt līdz rītdienai, 7.martam, publikācijā zemāk norādītajos veidos.

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, Valkas novada pašvaldība nodod saistošo noteikumu projektu “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Valkas novadā” sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

 

Šādi saistošie noteikumi līdz šim nav bijuši spēkā Valkas novadā. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā tiek izdotas ielu tirdzniecības atļaujas, kā arī vienotus un skaidrus nosacījumus ielu tirdzniecības vietu labiekārtošanai, atkarībā no tirdzniecības atļauju veida, kā arī ielu tirdzniecības noteikumus.

 

Noteikumu būtiskais jaunievedums ir Ielu tirdzniecības komisijas izveide, kas ir plānota 5 cilvēku sastāvā (izpilddirektors un izpilddirektora palīdze, speciālisti no Valkas novada Būvvaldes, Juridiskās nodaļas un Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas) un kuras uzdevums būtu izvērtēt iesniegumus par regulāru ielu tirdzniecību, ielu tirdzniecības organizēšanu, ielu tirdzniecību no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem, kā arī ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

 

Ņemot vērā, ka izmaiņas būs saistošas visām personām, kas vēlas veikt ielu tirdzniecību Valkas novadā, t.sk., arī personām, kas līdz šim ir saņēmušas atļaujas, ir izveidoti skaidrojošie materiāli (ŠEIT) vienkāršākai piemērojamo noteikumu izpratnei.

 

Saistošo noteikumu projekts pieejams: ŠEIT

 

Viedokli un priekšlikumus, kā arī jautājumus par izstrādāto saistošo noteikumu projektu aicinām izteikt līdz 07.03.2023. Viedokļus, jautājumus un priekšlikumus var iesūtīt sekojošos veidos:

Rakstot e-pastā: janis.vindels@valka.lv

Pievienojot komentārus un priekšlikumus Google Docs (ŠEIT)

 

Vēršam uzmanību, ka Jūsu komentāru varēs redzēt jebkura persona, kas atvērs elektroniski pieejamo dokumentu

Rakstiski, nosūtot Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistam Jānim Vindēlam

Sūtot komentārus un ieteikumus Telegram (ŠEIT)

 

Vēršam uzmanību, ka Jūsu komentāru varēs redzēt jebkura persona

Zvanot uz tālr.nr.: 64707499, 25749130

Sūtot komentārus un ieteikumus Whatsapp (ŠEIT) vai personīgi (ŠEIT)

 

Vēršam uzmanību, ka Jūsu komentāru kopējā sarakstē varēs redzēt jebkura persona

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Vindēls

Juridiskās nodaļas

Nekustamo īpašumu speciālists

e-pasts: janis.vindels@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.