06.03.2023
Līdz 3. aprīlim valsts amatpersonām jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022. gadu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka valsts amatpersonām līdz 2023. gada 3.aprīlim ir jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022.gadu. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Kārtējā gada deklarācija par 2022.gadu jāiesniedz 54 781 valsts amatpersonai.

 

Aicinām ikvienu amatpersonu pieslēgties VID tiešsaistes semināram, kas notiks 8.martā plkst. 13.00 VID kontā sociālajā platformā “Youtube”.

 

Šogad ikviena amatpersona, izmantojot EDS, var pieteikties arī tiešsaistes individuālai padziļinātai konsultācijai par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu, bet līdz šī gada 30. martam notiks tiešsaistes konsultācijas amatpersonu grupām. Šajā laikā jebkura valsts amatpersonas varēs brīvi, bez iepriekšējas pieteikšanās, pieslēgties tiešsaistei un uzdot VID speciālistiem jautājumus par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu.

 

Valsts amatpersonas deklarāciju, tāpat kā citus VID iesniedzamus dokumentus, jāiesniedz EDS, autorizējoties ar internetbankas rekvizītiem, eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”. Tādējādi, ja ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot.

 

Lai atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu, ir pilnveidota EDS dokumenta ievadforma un tie deklarācijas punkti, par kuriem informācija jau ir VID rīcībā, aizpildās automātiski. Savukārt valsts amatpersonai VID atlasītā informācija ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāprecizē un jāpapildina.

 

EDS ir iestrādāts daudzpusīgs agrīnās brīdināšanas mehānisms, deklarācijas veidlapas papildinot ar informatīviem brīdinājumiem par nepieciešamību pievērst uzmanību ievadītajiem datiem. Tas palīdz valsts amatpersonām pareizi aizpildīt valsts amatpersonas deklarāciju, izvairīties no deklarācijā pieļautajām pārrakstīšanās kļūdām un minimizētu risku neievērot deklarācijas aizpildīšanas kārtības noteikumus.

 

Valsts amatpersonas deklarācijā ir punkts “Cita informācija”, kurā  iespējams norādīt informāciju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par mantiskā stāvokļa izmaiņām deklarēšanas periodā vai paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus.

 

Aizpildīto deklarāciju pirms iesniegšanas nepieciešams pārbaudīt un, kad deklarācija pārbaudīta, apliecināt deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

 

Iesniegtās deklarācijas iespējams precizēt tikai viena mēneša laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID Valsts amatpersonu deklarāciju publiskojamo datu bāzē.

 

Papildu informācija

Plašāka informācija par valsts amatpersonas amatiem, amatpersonas deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Iedzīvotājiem/Valsts amatpersonām”. Sadaļā “Iedzīvotājiem/Valsts amatpersonām/Informatīvie un metodiskie materiāli” pieejami aktualizēti  materiāli “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība”, “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas  kārtība elektroniskās deklarēšanas sistēmā” un “Valsts amatpersonas deklarācijas precizēšana”.

 

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni    + 371 67120000, izvēloties tematu "Informācija valsts amatpersonām”. Arī VID tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti / Valsts amatpersonām” ir pieejami Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas darbinieku tālruņu numuri, kā arī valsts amatpersonas savus jautājumus var sūtīt uz e-pasta adresi VADAD.lietvediba@vid.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.