Ziemassvētku tirdziņš "Dabas bode"
14.12.2019. 08:54 - 12:00
Kārķu tautas nams
Ziemassvētku pasākums mazuļiem
14.12.2019. 11:00
Vijciema tautas nams
"Nāburgu" 30 gadu jubileja
14.12.2019. 14:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Ziemassvētku pasākums ”Tiem, kam 50+"
14.12.2019. 16:00
Kārķu tautas nams
Atklātais šautriņu mešanas čempionāts - 2.posms
14.12.2019. 18:00
Turnas tautas nams
3. Adventa dievkalpojums
15.12.2019. 10:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Trešā Adventa dievkalpojums
15.12.2019. 11:00
Kārķu baznīca
Vokālā ansambļa “Tik un tā” un Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes vokālā ansambļa koncerts
15.12.2019. 12:00
Kārķu baznīca
Ziemassvētku koncerts
15.12.2019. 16:00
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Sociālo lietu komitejas sēde
16.12.2019. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
16.12.2019. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
16.12.2019. 13:00
Beverīnas iela 3
Ārkārtas domes sēde
16.12.2019. 14:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
16.12.2019. 14:30
Beverīnas iela 3
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
16.12.2019. 18:15
Beverīnas iela 3