Ziemassvētku ieskaņu pasākums "Tiem, kam pāri 50"
16.12.2018. 12:00
Turnas tautas nams
Trešās Adventes dievkalpojums
16.12.2018. 14:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
3. Adventes un Ziemassvētku koncerts
16.12.2018. 15:00
Valkas J.Cimzes mūzikas skola
Sociālo lietu komitejas sēde
17.12.2018. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
17.12.2018. 13:00
Beverinas iela 3
Finanšu komitejas sēde
17.12.2018. 14:30
Beverīnas iela 3
Skolas Ziemassvētku tirdziņš
18.12.2018. 13:40
Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
Šautriņu mešanas kausa izcīņas 2. posms
18.12.2018. 18:00
Valkas novada BJSS sporta hallē
Bluķa vakars kopā ar folkloras deju kopu ‘’Sudmaliņas’’
18.12.2018. 19:00
Lugažu laukums
Zemes komisijas sēde
19.12.2018. 13:00
Beverīnas iela 3
Ziemassvētku pasākums skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem
20.12.2018. 17:00
Vijciema tautas nams
1. semestra noslēgums (1.-6. klasei)
21.12.2018. 10:00
Valkas JC ģimnāzija (Ausekļa ielā 5)
1. semestra noslēgums (7.-12. klasei)
21.12.2018. 10:30
Valkas JC ģimnāzija (Raiņa iela 28a)
Pasākums bērniem “Čaklāko lasītāju sumināšana” (ieeja ar ielūgumiem)
21.12.2018. 14:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Mazsalacas jauktā kora “Salaca” koncerts “Ziemassvētki Baltajās mājās”
21.12.2018. 18:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca