4. Labdarības petanka turnīrs
10.12.2022. 10:00
Ērģemes petanka sporta centrs
Ziemassvētku egles iedegšana un publiskās ārtelpas "Sēļi" atklāšana
10.12.2022. 12:00
Sēļi, Valkas pagasts
Ziemassvētku ieskaņu tirdziņš
10.12.2022. 14:00
Kārķu tautas nams
Svētku egles iedegšana Kārķos
10.12.2022. 16:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Grupas "Monologs divatā" koncerts Turnā
10.12.2022. 17:00
Turnas tautas nams
Vijciema gada balva kultūrā un sportā
10.12.2022. 19:00
Vijciema tautas nams
Trešā Adventa dievkalpojums
11.12.2022. 11:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Trešā Adventa dievkalpojums
11.12.2022. 11:00
Kārķu baznīca
Līgas un Ivara Reņģu koncerts
11.12.2022. 12:00
Kārķu baznīca
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
11.12.2022. 12:30
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Izstāde "No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922–1940)"
14.12.2022 - 31.12.2022
Valkas pilsētas kultūras nams
Attīstības lietu komitejas sēde
14.12.2022. 10:00
Beverīnas iela 3
Izstādes "No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922–1940)" atklāšanas pasākums
14.12.2022. 14:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Sociālo lietu komitejas sēde
15.12.2022. 09:00
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.12.2022. 10:00
Beverīnas iela 3