25.01.2019
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni piedalās erudītā „Apceļo Latviju!”

Valkas Jāņa Cimzes saimei ziema ir ļoti darbīgs laika periods gan skolēniem apgūstot dažādas prasmes un zināšanas, gan skolotājiem plānojot pēc iespējas interesantāku mācību procesu. Skolas ikdienu caurvij ierastas mācību stundas kā arī neparastas lekcijas, ekskursijas, konkursi un citas aktivitātes.

 

Viens no ne tik ikdienišķiem pasākumiem skolā notika mācību gada noslēguma dienās, kad 1. semestra vērtējumi bija izlikti, bet mācības turpinājās un 7.-12.klašu skolēniem tika organizēts Erudīts „Apceļo Latviju!”. Skolēniem bija iespēja uz mūsu Latviju paraudzīties no 10 dažādu mācību priekšmetu skatu punktiem.

 

Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, bija izveidojuši mācību priekšmetu stacijas, kurās 20 minūtēs skolēniem komandās bija jāveic uzdevumi par Latviju. Ļoti atzinīgi jaunieši novērtēja matemātikas stacijās veicamos uzdevumus, kur, darbojoties ar planšetēm, skaitļošanā bija jālieto QR kodu lasītājs. Azartiska bija matemātikas stacija, kurā ar balsošanas pultīm un ActivInspire programmu bija jāizvērtē savas zināšanas, loģiskā domāšana par Latviju skaitļos un faktos.

 

Angļu valodas stacijā apvienojās prāta, pirkstu un ķermeņa veiklība un attapība. Uzdevumi ietvēra darbu ar vārdnīcām, ģeogrāfijas atlantu un atrodamiem pilsētu ģerboņiem, bija saistība ar Ziemassvētku kulinārijas tradīcijām, angļu `melno humoru`, puzles likšanu, lokanības pārbaudi.

 

Erudīta stacijā „Kultūras bagātības” skolēniem bija nepieciešams meklēt, lasīt, atrast, precizēt, norādīt un atrasto informāciju sasaistīt, lai rezultātā, uzzinot arī ko jaunu, Latvijas kartē būtu atzīmētas vietas, ar kurām dažādos periodos dažādi saistīta latviešu rakstnieku dzīve. Skolēniem bija nepieciešamas sadarbības prasmes, sava darba organizēšana un plānošana, lai 20 minūtēs katra grupa būtu noskaidrojusi 4 vietas par 2 rakstniekiem.

 

No skolēnu mutēm izskanēja atklājums – cik dažādās Latvijas vietās dzīvojuši un strādājuši rakstnieki, ne tikai nododoties daiļradei, bet arī organizējot un ietekmējot vietējo kultūras dzīvi! Un, izrādās, arī Valkas vārds saistīts ar vairākiem rakstniekiem! Tā kā ne viss notiek tikai Rīgā.

 

Skolēnu erudīcija Latvijas sporta dzīvē tika pārbaudīta sporta stacijā, kurā norisinājās „Mēmais šovs” par populārākajiem sporta veidiem un sportistiem.

 

Valkas novadu un Latvijas ievērojamākās vietas un cilvēki tika iekļauti interesantos sociālo zinību uzdevumos, kur izrādījās, ka savu novadu vēl vajadzētu iepazīt.

 

Dabaszinību stacijā skolēni mēģināja atpazīt Latvijas augus, bet stacijā „Latvija burtu pa burtam...” - ierobežotā laikā ar kādu no alfabēta burtiem bija jāuzraksta īpašvārdi ar Latvijas pilsētu, ezeru, upju, grāmatu, laikrakstu, uzņēmumu nosaukumiem.

 

Tā kā Erudīts notika pirms Ziemassvētkiem, tad radošajā stacijā jaunieši gatavoja arī Ziemassvētku apsveikumus.

 

Šādi organizēta mācību diena skolotājiem prasīja lielu laika un darba ieguldījumu, jo uzdevumus veidojām neikdienišķus un centāmies iekļaut mūsdienīgas tehnoloģijas. Mācījāmies gan mēs – skolotāji, gan mūsu skolēni. Prieks, ka skolēni šo Erudīta „Iepazīsti Latviju Ziemassvētkos!”, novērtēja ļoti atzinīgi. Dažas atsauksmes no dienas izvērtējuma anketām: „Tādas dienas vajadzētu katra mēneša beigās!”, „Man ļoti patika, gribu vēlreiz Erudītu!”, „Pirmo reizi patika matemātika!”, „Iemācījos labāk sadarboties, bija ļoti interesanti uzdevumi!”

 

Labais novērtējums un skolotājiem gūtais gandarījums sadarbojoties un strādājot citādi, liek mums domāt un plānot nākamos ar mācību darbu saistītos pasākumus.

 

Lai pietiek Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas saimei radīt idejas un tās īstenot!

 

Informāciju sagatavoja:

VJCĢ direktores vietniece Gunita Gindra

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.