11.03.2016
Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārta-novadu skate Valkā

2.aprīlī  J.Cimzes Valkas mūzikas skolā notiks Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārta-novadu skate.

 

Tās mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, kā arī noteikt labākos ansambļus izvirzīšanai  Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtai.

 

Skatē piedalīsies mūsu novada un tuvējo novadu vokālie ansambļi, kuru sniegumu vērtēs diriģenti Jānis Erenštreits, Ferijs Millers  un novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, mūziķe Unda Ozoliņa.

 

Profesionālās izaugsmes veicināšanas nolūkā dziedās viens no labākajiem ansambļiem Latvijā, kurš šogad svin savu 20 gadu jubileju- Skrīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis “Ferrovia”.

 

Mūzikas interesenti tiek gaidīti plks. 12.00. Ieeja EUR 1.

 

Informāciju sagatavoja Līga Lāne

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.