30.05.2019
Peldūdeņu un Zāģavota kvalitāte Valkas novadā

2019. gada 27. maijā iedzīvotāju apmeklētākajās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, Peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis, ezers Salainis, Vijas upe) tika ņemti peldūdens paraugi un Zāģavota ūdens paraugi, kā arī veikta to testēšana.

 

Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior".

 

29. maijā saņemtie ūdens testēšanas rezultāti sniedz informāciju, ka ūdens paraugos testējamie rādītāji atbilst pieļaujamajām normām.

 

Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža, zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, kā arī netika konstatēts naftas produktu un virsmas aktīvo vielu piesārņojums. Netika konstatēts arī piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem.

 

Valkas novada dome informē, ka, pamatojoties uz veikto peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā Valdis, Cepšu ezerā, Salaiņa ezerā, Vijas upē un Peldētavā (Ērģemes ciemā) atbilst MK 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām.

Veiktie Zaģavota ūdens paraugu rezultāti apliecina, ka avota ūdens atbilst LR Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” prasībām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības  un projektu 

daļas projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

tālr.nr.26128051

 

foto: D.Pūce

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.