05.02.2018
Ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība

 

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gadā plānots izbūvēt jaunu ražošanas teritoriju Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, t.i., veikt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošanu / jaudas palielināšanu, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos.

 

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecību veiks uzņēmums PS "RERE BŪVE", reģ. Nr.40103824432 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 3 644 830,31) un būvdarbu būvuzraudzību Pilnsabiedrība "Akorda&KPR", reģ. Nr.44103076170 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 19 120,00). Būvdarbu autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “Arhitektu birojs Krasts”, reģ. Nr. 4003683118 (kopējā līgumcena bez PVN EUR 1 000,00). Līgumi par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību tiks noslēgti tuvāko nedēļu laikā.

 

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” kopējais ERAF finansējums sastāda EUR 2 595 572,35 un valsts budžeta dotācija EUR 137 412,65.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.