05.10.2016
Valkā sadejo 10 senioru deju kolektīvi no apkārtējiem pagastiem un novadiem

Valkas pilsētas kultūras namā 1. oktobrī notika Senioru dienas svētki “Senioru Mērnieku laiki”. Skatītājus priecēja vairāku novadu un pagastu senioru deju kolektīvu sadejošanās.

 

Koncertā piedalījās “Pīlādzītis” no Smiltenes (vad. Raita Linde), “Oravakes” no Lugažiem (vad. Skaidra Smeltere), “Zelta rudens” no Valkas (vad. Zaiga Purne), “Vēl ziedam” no Kārķiem (vad. Dace Pieče), “Atvasara” no Valmieras (vad. Vallija Birzgale), “Sapnis” no Trikātas (vad. Liāna Ozoliņa), “Smiltesele” no Smiltenes (vad. Ženija Daudziete), “Madaras” no Strenčiem (vad. Ženija Daudziete), “Vijolītes” no Vijciema (vad. Ženija Daudziete) un “Papardes” no Blomes (vad. Ženija Daudziete).

 

Pasākumu papildināja Valkas senioru kluba dramatiskais kolektīvs un asprātīgie, tautā iemīļotie Brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” personāži. Ķencis (Andris Auziņš) apsvēra iespējas, kā pārliecināt mērnieka kungu, lai tas iedalītu viņam labākos ataudziņu gabalus, Pāvuls (Māris Grasis) vēl joprojām kavējās redzētajā sapnī un zīlēja, vai pēc tā pienāktos sēt rudzus, savukārt Pietuka Krustiņš (Tamāra Lāce) augsti cienītos dejotājus un koncerta skatītājus iepazīstināja ar savu jaunāko apcerējumu.

 

Ar klusuma mirkli un fotokolāžu tika pieminēts arī ilggadējais Valkas dejotājs un kolektīva vadītājs Alberts Smilga. Koncerta otrajā daļā tika izdejotas dejas, kurām horeogrāfiju veidojis A. Smilga.

 

Pēc koncerta kultūras nama lielajā zālē notika saviesīgais vakars kopā ar muzikantiem no Siguldas.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas pilsētas kultūras nama

Kultūras pasākumu organizatore

Līga Šnuka

Senioru dienas svētki Valkā (A.Markoviča)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.